Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

Nazwa: Centrum Misji I Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
Siedziba: Dzięgielów, ul. Misyjna 8 

Ogólnopolski Duszpasterz Misyjno-Ewangelizacyjny
Dyrektor: ks. Tymoteusz Bujok

telefon: 33 852 97 81, 693 419 419
e-mail: cme@cme.org.pl
FB: CentrumMisji I Ewangelizacji - CME 

Numer rejestru sądowego/numer w innej ewidencji: KRS 0000225011 

Forma prawna: Kościelna Osoba Prawna Będąca Organizacją Pożytku Publicznego

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie