Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie

Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie

 

Wartość zadania inwestycyjnego: 135 700,00zł

Kwota dofinansowania RFRD: 108 560,00zł

Okres realizacji: 11/2021 – 10/2022

 

Projekt obejmuje przebudowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Goleszowie oraz budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Lotniczej w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną w Goleszowie.

 

Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie