Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Brak kandydatów do komisji konkursowej

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Goleszów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015, do dnia 7 kwietnia br. do godziny 13.00 nie zgłoszono żadnej kandydatury.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie