Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Bażanowice

Zabytki w miejscowości Bażanowice.

Wybierz zabytek:

Krzyż przydrożny

Cmentarz komunalny

Figura przydrożna św. Jana Nepomucena w zespole dworsko-folwarcznym

Park dworski w zespole dworsko-folwarcznym

Dwór w zespole dworsko-folwarcznym

Czworak I w zespole folwarcznym

Dawny zespół folwarczny - obora

   

 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie