Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2022 - Henryka Szarzec

Henryka Szarzec od zawsze mieszkała w Cisownicy Pasiekach, w swoim domu rodzinnym, będącym w posiadaniu rodu od sześciu pokoleń. Jest potomkinią znanego na Śląsku chłopskiego bibliofila, pamiętnikarza i właściciela pierwszego w Polsce exlibrisu włościańskiego.ni Henryka ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach filia w Cieszynie z tytułem magistra, specjalność pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. Jest absolwentką Studium Metodyczno-Przedmiotowego z zakresu nauczania początkowego. Swoje wykształcenie poszerzyła na warsztatach metodycznych „Zintegrowane nauczanie z uwzględnieniem metod pracy w Edukacji wczesnoszkolnej”. Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskała w kwietniu 2000 roku. Kwalifikacje zawodowe podnosiła biorąc udział w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach z zakresu pracy z dziećmi, ale również dla dorosłych.

Zamiłowanie do działalności społecznej wyniosła z domu rodzinnego, gdzie kładziono nacisk na bezpośredni kontakt oraz współpracę. Jak sama mówi od dziecka „nauczona jest pracować z ludźmi i wśród ludzi, a wspólna praca daje radość i możliwość nauczenia się wielu rzeczy jeden od drugiego”.

Postawa społeczna rodziców, wychowanie w rodzinie wielopokoleniowej oraz wykształcenie, ukształtowały osobowość Pani Szarzec i przyczyniły się do jej szerokiej działalności na rzecz Cisownicy. Wraz z bratem z własnych funduszy odremontowali mały budynek z przełomu XVIII/XIX wieku, który był częścią gospodarstwa Jury Gajdzicy. 16 lutego 2020 r. została otwarta w nim Izba Pamięci.

Pani Henryka z rodziną zgromadziła pamiątki związane z rolnikiem, gospodarzem z jednej strony oraz z bibliofilem i autorem pamiętników z drugiej. Zgromadzone zostały również zdjęcia rodziny Gajdziców, stare książki i wiele elementów życia codziennego domowników oraz związanych z pracą w gospodarstwie i sadzie. Powstało również drzewo genealogiczne rodu.

Henryka Szarzec wykorzystując zgromadzone artefakty, pamiątki oraz wiedzę na temat minionych czasów, prowadzi wiele prelekcji i pogadanek w Cisownicy, na terenie gminy Goleszów oraz w różnych miejscowościach, gdzie prezentuje osobę Jury Gajdzicy, jego zamiłowania oraz przybliżając życie chłopów na naszych ziemiach w tamtych czasach. Przedstawiając dawne życie potomków Jury Gajdzicy, dba o zachowanie elementów stanowiących niezwykle istotną składową kultury materialnej i niematerialnej Śląska Cieszyńskiego. Jest inicjatorką wielu różnych warsztatów, w czasie których nawiązuje do dawnych zajęć domowych i rolniczych. Za swą działalność społecznika i animatora otrzymała wiele dyplomów, podziękowań oraz słów uznania.   

Poprzez współpracę ze Szkołą Podstawową im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, zaprasza młodzież do zwiedzania Izby Pamięci, przybliżając postać patrona szkoły. Z jej inicjatywy powstała publikacja "Jura Gajdzica- rodzimy klejnot Cisownicy" pod redakcją Witolda Pieńkowskiego – pierwszego prezesa SMC, tomik poezji "Cisownickie rymy" oraz wspólnie z Gminą Goleszów "Nieznane oblicza cisownickiej przyrody". Jest inicjatorką spotkań z wieloma ciekawymi ludźmi. Izba Pamięci Jury Gajdzicy z Cisownicy, prowadzona przez rodzeństwo Henrykę i Jerzego Szarców, w 2017 roku w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” otrzymało wyróżnienie w kategorii „Przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje”, a w 2021 roku Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w tym samym konkursie, za prowadzenie strony internetowej www.cisownica.org.pl, zajmując II miejsce w kategorii „Najlepsza strona internetowa sołectwa”.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie