Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2021 - Albin Klimczak

Albin Klimczak jest lokalnym działaczem społecznym, zaangażowanym w pracę wielu organizacji działających na terenie gminy Goleszów oraz Śląska Cieszyńskiego. Propaguje ekologię i ogrodnictwo. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, gdzie organizuje specjalistyczne wycieczki pozwalające poznać ekologiczne i przyrodnicze walory całego kraju. Przez wiele lat współorganizował wystawy ogrodnicze oraz zaangażowany był w przygotowania do goleszowskich pochodów dożynkowych. W ośrodkach kultury i domach opieki prowadzi prelekcje na temat swoich licznych podróży, ale również dzieli się z uczestnikami swoją twórczością – recytuje wiersze w których głównie porusza tematy ekologiczne. Dodatkowo, podczas spotkań organizowanych na terenie Śląska Cieszyńskiego prowadzi zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla wszystkich zainteresowanych.

 

Mieszkaniec Goleszowa jest znanym i cenionym harcerzem. Stopień harcmistrza uzyskał już w 1969 r. Był współorganizatorem harcerskich gier nocnych „Cichociemni” oraz Manewrów Techniczno-Obronnych. Jest jednym z założycieli Kręgu Instruktorskiego „Watra”, w którym aktywnie pracuje (z niewielką przerwą) już ponad 50 lat. W 1997 r. został wyróżniony Krzyżem 85-lecia Harcerstwa na Śląsku Cieszyńskim. Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich nadała mu w 1997 r. Honorowy Tytuł Instruktora Seniora ZHP. W 2007 r. został odznaczony Medalem „Za Zasługi Dla Akcji Klimczok”, a w 2012 r. otrzymał odznakę 100-lecia Harcerstwa na Śląsku Cieszyńskim. Ukończył Kurs Instruktorski Powszechnej Samoobrony w Chorzowie oraz Kurs Instruktorski Pierwszej Pomocy w Bielsku Białej. Na obozach specjalistycznych, jak i w zakładach pracy prowadził liczne szkolenia w tym zakresie.


Jedną z jego pasji jest malarstwo. Tworzy dzieła olejne, pastele i rysunek. Głównym tematem jego prac są pejzaże, zwłaszcza terenów górskich, często w połączeniu z architekturą regionalną. W 2010 roku uzyskał Certyfikat Artysty Amatora. W sferze jego zainteresowań znalazło się również wypalanie w drewnie, carving (rzeźbienie w owocach i warzywach) oraz fotografia. Jako pasjonat turystyki wielokrotnie organizował wystawy zdjęć dokumentujących swoje podróże, połączone z prezentacją twórczości malarskich i rzeźbiarskich.

Od najmłodszych lat pasjonuje się lotnictwem. Odbył szkolenia w zakresie pilotowania szybowców oraz zdobył umiejętności latania paralotnią. Swoją pasję podtrzymuje jako członek Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Stale opiekuje się grobami lotników w Ustroniu, Godziszowie, Skoczowie i Goleszowie. Dba o Kamień Pamięci Lotników usytuowany przy byłej Szkole Szybowcowej na górze Chełm. Wraz z delegacją bielskiego klubu bierze udział w uroczystościach organizowanych przez Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, podczas których składane są kwiaty przy pomniku lotników Żwirki i Wigury.


Pan Albin realizuje również swoją pasję dziennikarską - pisze szczegółowe reportaże ze spotkań, szkoleń i wycieczek. Umieszczone zostały już wiele razy na łamach „Panoramy Goleszowskiej”, „Gazety Ustrońskiej”, „Angory” czy też „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Jako kronikarz, szczegółowo dokumentuje działalność Chóru męskiego „Cantus” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, w którym przez wiele lat śpiewał, oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie