Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2020 - Paweł Stanieczek - Złota Cieszynianka

Paweł Stanieczek urodził się w 1933 roku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Cieszynie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie. W latach 1954-56 odbył zasadniczą służbę wojskową, w trakcie której prowadził radiowęzeł w jednostce wojskowej, a także objął redakcję tygodnika „Echo Poligonu". Po odbyciu służby rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, równocześnie pracując w Szkole Podstawowej w Goleszowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel polonista w Technikum Zawodowym w Bielsku-Białej. W latach 1965-1985 był dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej. W 1985 roku przeszedł na emeryturę, nadal jednak kontynuował pracę jako polonista w Szkole Podstawowej w Bażanowicach oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Po zakończeniu pracy nauczyciela objął funkcję redaktora naczelnego „Panoramy Goleszowskiej", którą pełnił do 2002 roku. Od wielu lat swoje umiejętności pisarskie ujawnia także na łamach Kalendarza Goleszowskiego. 


W ramach swojej aktywności społecznej pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie, członka Rady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także radnego Powiatu Cieszyńskiego oraz radnego Gminy Goleszów. Paweł Stanieczek był także jednym z inicjatorów współpracy z niemiecką gminą Reiskirchen, co zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Goleszów w 1997 r. Uczestniczył także w założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, którego członkowie wybrali go następnie prezesem. Paweł Stanieczek związany jest także z działalnością chórów „Cantus" oraz „Mieszanego", działających przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Od wielu lat, jako niezwykle aktywny społecznik w swym działaniach przyczynia się do promowania wiedzy o historii Śląska Cieszyńskiego, uwieczniając na swoich fotografiach zarówno walory okolicznych miejscowości, jak również portretując ich mieszkańców. Od 2006 do 2019 roku pełnił funkcję kustosza Izby Oświęcimskiej w Goleszowie, która do dziś mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Wydarzenia związane z działalnością filii obozu zagłady w Oświęcimiu udokumentował także w książkach „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu" oraz „Dopisani do Listy Schindlera".


Za swoje działania został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1972 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.) oraz Srebrną Cieszynianką (2000 r.). W uznaniu działań na rzecz upamiętnienia ofiar Holocaustu, a zwłaszcza za utworzenie i prowadzenie Izby Pamięci Oświęcimskiej w Goleszowie otrzymał Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Dyrekcji Muzeum Oświęcimskiego. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. W 2020 r. został nominowany, na wniosek Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, przez Radę Gminy Goleszów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie