Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2020 - Lidia Gottschalk

Siostra Lidia Gottschalk (Sieglinde Gottschalk) – urodziła się 18 maja 1939 roku w Stawkach pod Węgorzewem na Mazurach. Swoje młode lata spędziła na rodzinnej wsi matki w Markucie (powiat ostródzki). Wychowywana w duchu chrześcijańskim i postawie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, w wieku 18 lat, odpowiedziała na wezwanie „Rok służby dla Pana", które ukazało się w jednym z numerów „Strażnicy Ewangelickiej". W 1957 r. rozpoczęła służbę w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Pracowała wtedy w Domu Sióstr oraz w Domu Opieki na Szczukówce. Dzięki ukończeniu kursu pielęgniarskiego w 1959 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, gdzie dalej zdobywała doświadczenie medyczne i podnosiła swoje kwalifikacje. Powołanie pielęgniarskie realizowała w szpitalu do 1975 roku. Od kwietnia 1975 roku do końca 1981 roku pracowała jako siostra zborowa w Parafii Ewangelickiej w Cieszynie.
15 listopada 1959 r. została „czepkowana" na siostrę próbną i otrzymała diakonackie imię Lidia. Realizując w poświeceniu swoją służbę 29 grudnia 1980 r. została wybrana przez Radę Sióstr na siostrę przełożoną Diakonatu. Włożyła wiele wysiłku w kontynuację działań "ruchu przebudzeniowego" w Kościele na Śląsku Cieszyńskim. Został on zainicjowany przez ks. Karola Kulisza na przełomie lat 1904/1905, a w latach dwudziestych XX. wieku przyczynił się do powstania Polskiego Diakonatu Ewangelickiego. Siostry miłosierdzia zwane diakonisami, od początku służyły w Szpitalu Śląskim i w żłobku w Cieszynie, w sanatorium w Bystrej, w Domu Opieki „Betezda" w Ligotce Kameralnej, w domu dziecka w Ustroniu oraz w wielu parafiach na Górnym Śląsku. Aktualnie Ewangelicki Diakonat Żeński „Eben-Ezer" jest ostatnim diakonatem w naszym kraju.
W czasie pełnienia przez siostrę Lidię funkcji siostry przełożonej otwarto Dom Opieki „Emaus" w Dzięgielowie oraz wyremontowano Dom Macierzysty Sióstr. Laureatka aktywnie uczestniczyła w komisjach budowy, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury, na bazie której obecnie funkcjonują instytucje pomagające ludziom starszym i potrzebującym. Dodatkowo w 1994 r. w wyniku częściowej rewindykacji upaństwowionego niegdyś majątku Diakonat odzyskał prawa własności do dawnego Domu Dziecka. Budynek ten wymagał kapitalnego remontu. Siostra Lidia i inne siostry były zaangażowane w prace renowacyjne. Efektem zakrojonych na szeroką skalę działań było powstanie Domu Seniora „Emaus 2" dostosowanego do potrzeb osób starszych, wymagających pomocy i wsparcia. We wrześniu 2009 roku, po 28 latach „kierowania" dzięgielowskim Diakonatem, siostra Lidia przekazała urząd siostry przełożonej siostrze Ewie Cieślar.
Z niegasnącym zapałem nadal uczestniczy w życiu Kościoła i Diakonatu. Jest także aktywnym członkiem lokalnej społeczności Dzięgielowa, gdzie swoim optymizmem, dobrem, mądrością życiową oraz nieustającą radością życia wspiera wszelkie akcje i działania na rzecz małej ojczyzny. Siostra Lidia aktywnie współpracuje z samorządem gminnym oraz radą sołecką. Nadal prężnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Dzięgielowa, a także współpracuje przy organizacji Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. W 2005 roku wyróżniono ją odznaczeniem ECCE HOMO za nieustanne proklamowanie dobra słowem i czynem oraz łączenie pomocy medycznej z duchową. W uznaniu jej działalność, trzynaście lat później, otrzymała także Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie