Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2019 - Zenon Sobczyk

Urodził się w 1963 roku w Cieszynie, od urodzenia mieszkał w Goleszowie. W swojej rodzinnej wsi chodził do Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Na dalszym etapie edukacji uczęszczał do Zespołu Szkół Mechanicznych "Celma" w Cieszynie. Ukończył także Szkołę Muzyczną w klasie akordeonu.

Był członkiem Zespołu Regionalnego przy "Cementowni Goleszów" w Goleszowie oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej" w Cieszynie.

Już w wieku 9 lat należał do Klubu Sportowego ZKS "Olimpia" Goleszów, skacząc na nartach. Później trenował także narciarstwo alpejskie. Był jednym z założycieli Klubu Lotniowego "Ziemi Cieszyńskiej", oraz Klubu Speleologicznego "Kret".    

Od 1978 należy do PTTK, wtedy też rozpoczął  zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej. Wspólnie z Przewodnikiem Beskidzkim Karolem Linertem, organizował wycieczki dla kół PTTK przy goleszowskiej "Celmie" oraz dla cieszyńskiego "Zampolu". Już w wieku 16 lat, ukończył Kurs Młodzieżowego Organizatora Turystyki z wyróżnieniem. W wieku 19 lat w Bielsku Białej zdał egzaminy Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie. Rozpoczął  organizowanie wycieczek górskich nie tylko w Beskidach ale także w Sudetach czy Tatrach. Prowadził również dwutygodniowe obozy wędrowne i wielodniowe pobyty w Beskidach, Sudetach i w Tatrach.

 Będąc w służbie wojskowej na warszawskim Okęciu, uzyskał uprawnienia (dla potrzeb wojskowych) Stołecznego Przewodnika Warszawskiego oraz Instruktora Krajoznawstwa Polski. Działając przy Zarządzie Głównym Wojsk Ochrony Pogranicza, organizował wyjazdy grup żołnierskich na wielodniowe rajdy turystyczne na południu Polski. W wojsku prowadził także zespół muzyczny, pisał regularnie do Tygodnika "Granica". Zaczął tworzyć nie tylko artykuły, ale i wiersze, których w krótkim okresie powstało kilkadziesiąt.

Zajmował się również fotografią, terminował u samego Zenona Żyburtowicza z PAP. Później zaczął współpracować z czasopismami "W górach" "NPM" "Głos Ziemi Cieszyńskiej" czy Gazeta Górska". 

Po powrocie do Goleszowa, nadal organizował wycieczki dla różnych kół PTTK, szkół oraz innych instytucji czy zakładów. Później większość kół PTTK w zakładach pracy zostało rozwiązane. W tym czasie zdobył komplet odznak GOT.

W 2002 roku, po ponownym spotkaniu z Karolem Linertem, postanowili stworzyć własne koło PTTK, (należał wówczas do koła miejskiego w Cieszynie). W kolejnym roku została utworzona Sekcja Turystyczna "Ślimoki" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. W kolejnym roku powstało Terenowe - Gminne Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr 19 "Ślimoki".

Od samego początku stanął na czele tej organizacji i funkcję prezesa pełni do dzisiaj. Wraz z kolegami: Karolem Linertem i Ryszardem Cieślarem, rozpoczął organizowanie wycieczek i innych imprez o charakterze turystycznym, takich jak: Rajdy Młodzieżowe Gminy Goleszów, Pikniki Turystyczne czy Międzynarodowy Turystyczny Marsz Pamięci. Liczebność członków koła wzrosła od 17 członków koła na początku, do 166 aktualnie. W okresie 15 sezonów ich działalności udało się zorganizować ponad 630 wycieczek, w których wzięło udział ponad 18 000 uczestników.

Prywatnie zajmuje się fotografią reportażową, programami graficznymi oraz montuje filmy głównie z wycieczek które można obejrzeć w portalu You Tube pod hasłem Zenon Sobczyk. Od 2004 roku współpracuje  z "Panoramą Goleszowską" oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie. Dokumentuje również Gminę Goleszów na mapach Google Earth oraz Mapy.cz. Był jednym inicjatorów powstania drogowskazów do ciekawych miejsc Gminy Goleszów, które stoją do dnia dzisiejszego w różnych jej zakątkach.

Podczas swojej 36 letniej działalności turystycznej, poprowadził ponad 2000 wycieczek, poszerzył uprawnienia turystyczne dla prowadzenia wycieczek w: Sudetach, Beskidach Wschodnich, Górach Świętokrzyskich oraz w Tatrach. Za swą pracę otrzymał min.: Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Honorową Odznakę PTTK woj. Śląskiego, Złotą Odznakę za pracę z Młodzieżą w PTTK oraz tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK i kilka innych.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie