Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2018 - Anna Czudek

Anna Czudek jest mieszkanką gminy Goleszów, sołectwa Kozakowice Górne. Z zawodu kucharz, z pasją realizuje się w tej roli. Propagatorka kuchni regionalnej, którą aktywnie promuje poprzez organizowanie świątecznych kiermaszy. Wielokrotnie nagradzanaw konkursach kulinarnych. Jako działaczka i przewodnicząca KGW  brała udział w regionalnych i powiatowych konkursach takich jak  „Nasza Kulturalne dziedzictwo”, „Konkurs na zapusty i Wielkanoc”, „Konkurs wyrobów kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia” czy „Regionalne spotkania z tradycją”. Inicjatorka organizowanego corocznie, w Kozakowicach, Kiermaszu Wielkanocnego, który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy. 

 Pani Anna Czudek udziela się w różnych obszarach życia społecznego:

  • od 1963 r. jest aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Kozakowicach, w którym od roku 2003 pełni funkcję przewodniczącej,
  • jest członkiem OSP Kozakowice,
  • przez 12 lat prowadziła Klub Rolnika,
  • współorganizatorka świątecznych spotkań dla seniorów oraz Mikołajek dla dzieci,
  • od kilkudziesięciu lat, nieprzerwanie, jest członkiem rady sołeckiej,
  • przez dwie kadencje pełniła funkcję radnej Rady Gminy Goleszów,
  • pomysłodawczyni i wykonawca projektów unijnych realizowanych przez KGW i OSP, pierwszym projektem jaki został zrealizowany z sukcesem był, trwający od kwietnia do sierpnia 2009r., projekt:   „Kuchnia regionalna  nauka pieczenia i gotowania”, w sumie zrealizowanych zostało około 9 projektów,
  • inicjatorka i organizator wakacyjnych półkolonii dla dzieci, tzw. "Dziecińców", które zapewniały opiekę dzieciom w czasie żniw w latach 1974-1978 .

Większość swojego aktywnego życia poświęcała na działania prospołeczne nastawione na rozwój Kozakowic i gminy Goleszów. Od wczesnych lat młodzieńczych udzielała się społecznie zaczynając od Związku Młodzieży Wiejskiej poprzez Koło Gospodyń Wiejskich czy Radę Gminy. Pełniła rolę skarbnika w Kółku Rolniczym w Kozakowicach, zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goleszowie.

Całokształt osiągnięć w sferze społecznej, propagowanie właściwych postaw i zachowań wskazuje, że  w pełni zasługuje na uhonorowanie jej Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie