Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2017 - Jean – Claude Hauptmann

Jean – Claude Hauptmann urodził się w 1966r. w Strasburgu, w Alzacji. Mieszkał i wychowywał się w małej malowniczej miejscowości Obermodern, oddalonej 40 km od Strasburga. Od najmłodszych lat jego los krzyżował się z muzyką. W wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie, a nad jego rozwojem muzycznym czuwał wujek Daniel Hauptmann, który bacznie obserwował jego zaangażowanie, udzielając przy tym pierwszych rad i lekcji. Wrodzony talent muzyczny, jego zaangażowanie i pasja pozwoliły mu w wieku 10 lat zdać egzamin wstępny do Konserwatorium Regionalnego w Strasburgu. Tam oprócz tego, iż kontynuował naukę gry na fortepianie, zaczął również zagłębiać tajniki gry na puzonie.

Pomimo licznych aktywności jednocześnie był wciąż zaangażowany w działalność społeczną na rzecz swojej rodzinnej miejscowości Obermodern, gdzie grał na organach podczas nabożeństw w kościele. Chęć działania i umiejętne zarządzanie czasem, pozwoliło mu równocześnie studiować muzykologię na Uniwersytecie w Strasburgu.

Do Goleszowa pierwszy raz został zaproszony w sierpniu 1984 roku, na wizytę upamiętniającą założenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Od początku swojego stałego pobytu w Goleszowie, czyli od roku 1995, jest zaangażowany w pracę lokalnego środowiska. Był tłumaczem wydawnictw o Gminie Goleszów, opracował instrumentalnie liczne utwory muzyczne do obrzędów : „Wiesieli goleszowski”, „Goleszowski jasełka”, „Dożynki” oraz tańce i przyśpiewki różnych regionów Polski dla kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”. Od 1995 roku prowadzi orkiestrę działającą przy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie, dla której również opracował kilkanaście pieśni oraz utworów muzycznych. partytury orkiestralne ponad dwudziestu utworów chóralnych). Okazjonalnie dyryguje również Chórem Męskim „Cantus” oraz Chórem Mieszanym Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Goleszowie. Jest również założycielem Orkiestry Kameralnej ARTIS, która w tym roku obchodzi swoje 5-lecie oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Muzycznego ARTIS, które działa w Goleszowie od 2015 roku. Opracował muzykę do wielu spektakli muzycznych, m.in. „Melodie pamięci” (spektakl poświęcony 70. rocznicy powstania podobozu KL Golleschau oraz 73. Rocznicy wybuchu II wojny światowej), „Byłyśmy tylko numerami”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”(spektakl poświęcony losom goleszowskich ewangelików), „Przy szabasowych świecach”, „Pamiętam tamten sierpień”, „Chaja&Edith”, Koncert Muzyki Filmowej, „Kobieta niejedno ma imię”, „Cztery pory roku, cztery strony świata”.

Przez 14 lat był dyrygentem Chóru Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Od kilku lat, jako dyrygent, współpracuje również z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Dwukrotnie dyrygował tym zespołem podczas koncertów w kościele ewangelickim w Goleszowie. Jest również pomysłodawcą oraz autorem opracowań muzycznych opery Jana Sztwiertni - „Sałasznicy” oraz programu przygotowanego z okazji 500-lecia - „Solus Christus”.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie