Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2016 - Ks. Emil Gajdacz

Ks. Emil Gajdacz urodził się 28 września 1940 r. w Goleszowie, w wielodzietnej rodzinie robotniczo-chłopskiej. Jako kilkulatek przeżył grozę wojny, a także powojenną biedę. Ukończył siedmioklasową Szkołę Podstawową w Goleszowie, później czteroletnie Technikum Mechaniczno-Kuźnicze w Ustroniu.

Następnie podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ich ukończeniu podjął pracę katechety w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1970 r. został ordynowany w rodzinnym Goleszowie na duchownego i mianowany wikariuszem rozległej parafii cieszyńskiej. W roku 1971 ożenił się z Heleną z domu Bujok. Jako członek Konsystorskiej Komisji Wychowania Chrześcijańskiego przez wiele lat organizował w Dzięgielowie bezpłatne kursy katechetyczne dla wolontariuszy. Skupiał się na pracy z dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi. Autor książeczek dla najmłodszych i materiałów rekolekcyjnych.


W 1983 r. został wybrany proboszczem pomocniczym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, a w 1984 r. mianowany duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie i dyrektorem działającego tam Domu Opieki „Emaus”. Od 1996 r. prowadził ten dom jako Dom Pomocy Społecznej w Dzięgielowie, gdzie podopieczni przyjmowani są bez względu na wyznanie.


W 2001 r. uruchomił Dom Seniora „Emaus 2”. W 1997 roku przyczynił się do powstania w Dzięgielowie prężnie działającej organizacji Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W tymże roku rozpoczął z ramienia diakonatu organizowanie bezpłatnych, ponadwyznaniowych kursów opieki nad chorym geriatrycznym. W 2005 r. został mianowany proboszczem-administratorem nowo powstałej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie.


Na emeryturę przeszedł w 2006 r. Był członkiem-założycielem Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa, integrował społeczność, promował różne działania charytatywne m.in. „Skarbonka diakonijna” oraz organizował akcję „Kromka chleba dla bliźniego”. Za propagowanie dzieła diakonii na Ziemi Cieszyńskiej otrzymał w 2008 r. statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, jako nagrodę główną Diakonii Polskiej.

Prywatnie lubił malować i fotografować. Był cenionym autorem wystaw i publikacji.
Ks. Emil Gajdacz zmarł 13 października 2020 r. Był osobą skromną i pracowitą, działającą zawsze zgodnie z przekonaniem „Ludziom na pożytek, Bogu na chwałę”.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie