Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2015 - Ks. prałat Adam Drożdż

Przez 30 lat ks. Adam Drożdż proboszczując w goleszowskiej parafii pw. św. Michała Archanioła służył parafianom i miejscowej społeczności. Był zaangażowany w dzieła religijne, społeczne i te o wymiarze ekumenicznym. W 1985 r. jako wikary trafił do Goleszowa, by objąć parafię w trudnym dla Polski momencie przeobrażeń społeczno-ustrojowych.

Jego działania, zaangażowanie i troska o obiekty sakralne zaowocowały pięknie wyremontowaną świątynią i odrestaurowanym probostwem. Obiekty te posiadają wielką wartość historyczną.


Pozyskał fundusze unijne na doposażenie „Czytelni”, ale również środki na inicjatywy związane z obchodami 100-lecia istnienia Nowego Kościoła Parafialnego, kierując zarówno zespołem redagującym album poświęcony Ziemi Goleszowskiej i parafii. Zawartość publikacji posiada wartość historyczną i dokumentacyjną.


Podejmował wiele inicjatyw. Organizował nabożeństwa ekumeniczne, występy chórów i koncerty muzyki kościelnej. Brał udział w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w gminie, w spotkaniach okolicznościowych lokalnych organizacji i szkół. Spotykał się także z seniorami i samotnymi mieszkańcami Goleszowa. Uczestniczył w spotkaniach na terenie gminy – dożynkach, wigilijkach, starając się w codziennym życiu realizować praktyczny, żywy ekumenizm.


Włączał się w dzieła charytatywne organizując wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie i instytucją Caritas Polska pomoc żywnościową dla najuboższych. Był propagatorem akcji „Tornister pełen uśmiechów”.


Angażował się także w typowanie uzdolnionej młodzieży do programu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, posiadającej stypendia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów pochodzących z małych miejscowości. Organizował akcje mikołajkowe w postaci paczek dla najbiedniejszych dzieci.


Potrafił skupić wokół siebie grupę parafian, która organizowała liczne występy teatralne i okolicznościowe koncerty, szerząc w ten sposób kulturę nie tylko religijną, ale także regionalną i narodową. Obdarzony charyzmą zbliżał do siebie ludzi.


Jako gospodarz parafii cieszył się uznaniem i szacunkiem społeczeństwa. Jego działalność przyczyniła się nie tylko dla dobra parafii, gminy i jej mieszkańców, ale całej Ziemi Cieszyńskiej. Jest ona godna naśladowania i wyróżnienia.

Zmarł 23 grudnia 2020 r.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie