Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2014 - Andrzej Lacel

Andrzej Lacel urodził się 11 listopada 1955 r. w Wiśle. Od roku 1980 mieszka w Puńcowie, angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnej – zwłaszcza w dziedzinie sportu i rekreacji.

W 1995 r. reaktywował Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Puńców, w którym przez wiele lat pełnił funkcję prezesa. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę kompleksu sportowego w Puńcowie. Wykonano wówczas generalny remont boiska piłkarskiego, które w roku 1997 r. zostało uznane za najładniejszy obiekt sportowy w ówczesnym województwie bielskim. W tym czasie Andrzej Lacel za swoją pracę społeczną i zawodową został wpisany w poczet osób zasłużonych dla województwa śląskiego.

Kolejnym etapem pracy społecznej A. Lacela była budowa – wraz z lokalną społecznością - pawilonu sportowego, nowego boiska piłkarskiego, kortu tenisowego oraz boiska do siatkówki plażowej w Puńcowie. Po ukończeniu inwestycji, w roku 2002 obiekty te przekazano do użytkowania mieszkańcom Gminy Goleszów.

W tym czasie A. Lacel pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Cieszynie oraz wiceprzewodniczącego Śląskiego Zrzeszenia LZS w Katowicach. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu Powiatowe Zrzeszenie LZS działa bardzo prężnie, organizując różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne, a także pomagając klubom z terenu Śląska Cieszyńskiego. A. Lacel ponadto jest inicjatorem nauki pływania dla dzieci z Gminy Goleszów, a także organizatorem wielu imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Za całokształt pracy na niwie sportu, A. Lacel w 2002 roku został uhonorowany Dyplomem Starosty Cieszyńskiego.

A Lacel to również inicjator budowy wodociągu w Puńcowie (wiceprzewodniczący komitetu wodociągowego). Z jego inicjatywy powstał także skansen w Puńcowie (otwarty w roku 2008), w którym można zobaczyć powozy konne z przełomu XIX/XX wieku (m.in. dyliżans, zabytkową kolasę, bryczki i konne sanie) oraz wiele przedmiotów używanych dawniej w gospodarstwie domowym i w trakcie pracy na roli. W skansenie tym zrealizowano m.in. film promujący Gminę Goleszów pt. „Cudze chwalicie”, a odwiedzające go dzieci i młodzież mają możliwość odbycia niecodziennej lekcji historii i poznać regionalne dziedzictwo.

W latach 1998 – 2009 Pan Lacel był radnym Rady Gminy Goleszów, pełniąc m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Obecnie A. Lacel jest sekretarzem LKS „Tempo” Puńców, członkiem Rady Sołeckiej Puńcowa, a także Stowarzyszenia Miłośników Puńcowa, działając aktywnie na rzecz Puńcowa oraz Gminy Goleszów.

Za całokształt swojej działalności Pan Andrzej Lacel został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowano go również wyróżnieniami Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Sportu.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie