Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2013 - Witold Pieńkowski

Laureat „Srebrnej Cieszynianki” Witold Pieńkowski urodził się 2 czerwca 1965 r. w Jaśle.  W latach 1983–1988 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego. W 1986 r. otrzymał Stypendium Artystyczne Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. W 1987 r. został laureatem XXI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, zaś w 1988 r. otrzymał stypendium „The Jan Smeterlin Memorial Scholarschip” w Londynie, w ramach którego dał cykl recitali w Wielkiej Brytanii – w Northampton, Bedford i Londynie. Natomiast w 1989 r. W. Pieńkowski dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie. 

Od 1989 roku związał się ze Śląskiem Cieszyńskim, zamieszkał w Cisownicy i rozpoczął pracę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego - Filii w Cieszynie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Cieszynie. Po przewodzie kwalifikacyjnym I st. sztuki muzycznej w 2000 r. został adiunktem Uniwersytetu Śląskiego. 

Witold Pieńkowski wraz z grupą 15 cisowniczan w 2000 r. założył Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy (SMC) i został wybrany jego pierwszym prezesem. Po roku intensywnych działań, z pomocą wielu mieszkańców Cisownicy, doprowadził do powstania Izby Regionalnej „U Brzezinów” (wrzesień 2001 roku). Wydarzenie to zostało powszechnie uznane za „wybitne osiągnięcie”. Macierz Ziemi Cieszyńskiej nadała SMC Medal Pawła Stalmacha, a Powiat Cieszyński przyznał nagrodę w kategorii ochrony kultury za „wyjątkowe zaangażowanie dla ochrony dziedzictwa kulturowego”. W 2002 r. z inicjatywy W. Pieńkowskiego odbył się Turniej Szkolny dla wszystkich gimnazjów Powiatu Cieszyńskiego - „Korzeniami wrośliśmy w tę Ziemię”. W 2003 r. dzięki szeregowi wcześniejszych działań prezes SMC Witold Pieńkowski oraz ks. Jan Kozieł uroczyście otwarli w cisownickim kościele ewangelickim Małą Książnicę Cisownicką. Gazeta Wyborcza napisała wówczas: „…mieszkańcy Cisownicy stworzyli Książnicę, w której jest prawie 200 unikatowych ksiąg. Tym nie może się chyba pochwalić żadna inna wieś”. W 2004 r. dzięki aktywności prezesa SMC, członków stowarzyszenia i miejscowej parafii ewangelickiej zaprezentowano jedną z największych w Polsce kolekcję hoczków cieszyńskich. W 2005 r. podczas obchodów Jubileuszu 700–lecia Cisownicy SMC wydało monografię „Siedem wieków Cisownicy 1305–2005”, opracowaną przez zespół autorów pod kierunkiem Jana Puczka. Z inicjatywy prezesa SMC w centrum wsi postawiono wówczas także obelisk upamiętniający 700 lat Cisownicy, posadzono cis 700–lecia, a na miejscowym cmentarzu ewangelickim posadowiono krzyż w miejscu symbolicznego pochówku patrona wsi – Jury Gajdzicy. W 2006 r. dzięki kontaktom W. Pieńkowskiego i jego współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, SMC wraz z Muzeum wydało pamiętnik Jury Gajdzicy „Dlo pamięci Narodu Ludzkiego”. W tym roku powstał również album fotograficzny najstarszych domów w Cisownicy „W cisownickich progach” autorstwa Teresy Waszut, Tomasza Jaszowskiego i Witolda Pieńkowskiego. 

W.Pieńkowski był organizatorem trzech sesji naukowych w Cisownicy: w 2001 roku - „Edukacja regionalna, regionalizm”, w 2005 roku - „Jura Gajdzica i jego spuścizna” i w 2010 roku - „Dlo pamięci Jury Gajdzicy”. 

W 2010 r. w Cisownicy i Gminie Goleszów uroczyście obchodzono Jubileuszowy Rok Jury Gajdzicy. W ramach tych obchodów została wydana przez SMC książka „Jura Gajdzica – rodzimy klejnot Cisownicy” pod redakcją W. Pieńkowskiego. Napisał on również jeden z rozdziałów tej książki oraz był jedną z osób opracowujących drzewo genealogiczne Jury Gajdzicy. W 2012 r. W. Pieńkowski wydał publikację „Alfabet Józefa Golca”, traktującą o dokonaniach Józefa Golca – Honorowego Członka SMC, Honorowego Obywatela Gminy Goleszów i Honorowego Obywatela Miasta Cieszyna.

Działalność W.Pieńkowskiego w SMC to również organizacja koncertów, wykładów, wystaw, konkursów, warsztatów regionalnych, porządkowanie i upiększanie miejscowości oraz otaczanie ochroną osobliwości przyrodniczych Cisownicy.  

Oprócz działalności w SMC W.Pieńkowski udziela się społecznie również w innych dziedzinach. Jako muzyk i pianista uświetnia swoimi koncertami wiele uroczystości w powiecie cieszyńskim, „wzbudzając uznanie wszystkich słuchaczy”. Koncerty z okazji Święta Niepodległości w Cieszynie, podczas Dni Walki z Rakiem, na sesji Rady Powiatu w Cieszynie oraz Uroczystym Posiedzeniu Rada Miasta Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, na Koncercie Galowym z okazji XXX – lecia UŚ, 45. rocznicy powstania PCK, podczas promocji Drogi Książęcej – „Via Ducalis”, na Muzycznym Wieczorze Kameralnym w Domu Narodowym, Koncercie Jubileuszowym 90 – lecia Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Strumieniu, Nadzwyczajnym Koncercie Jubileuszowym z okazji 75–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, Maratonie Chopinowskim, Koncercie Galowym „Jan Sztwiertnia pro memoria” - przyniosły W. Pieńkowskiemu wiele słów uznania i podziękowań ze strony organizatorów. Za swą działalność artystyczną W. Pieńkowski otrzymał nagrody Ministra Kultury i Sztuki, Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. 

Jako przewodnik beskidzki PTTK W. Pieńkowski oprowadza społecznie wiele wycieczek po Ziemi Cieszyńskiej, szerząc zamiłowanie do tego regionu. Oprócz wycieczek krajowych, W. Pieńkowski prowadził po tym terenie (w tym Cisownicy) grupy z Zaolzia, Niemiec, Peru i Palestyny. 

W. Pieńkowski jest również autorem wielu artykułów prasowych promujących Cisownicę i wskazujących na osobliwości miejscowości położonej u stóp Małej Czantorii. Jego artykuły ukazały się w „Śląsku Cieszyńskim”, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej”, „Panoramie Goleszowskiej”, „Gazecie Ustrońskiej”, „Kalendarzu Goleszowskim”, „Harnasiu” i „Informatorze spod Tułu”. Jest on również współautorem treści folderu o Izbie Regionalnej wydanego przez GOK w Goleszowie. Prowadził również prelekcje i wykłady na temat Cisownicy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Cieszynie, w Klubie Propozycji w Cieszynie i Cisownicy oraz w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. 

Tekst: Tomasz Jaszowski 

Zdjęcia: MSF 

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie