Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2011 - Gustaw Pieszka

Gustaw Pieszka - wieloletni członek, Prezes i Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach. Dzięki jego zaangażowaniu  kozakowicka jednostka ulegała systematycznemu rozwojowi. Inicjator społecznego komitetu budowy nowej siedziby OSP Kozakowice, która do dziś jest jedynym obiektem kulturalno-oświatowym tej wsi i jest wykorzystywana do organizacji wielu uroczystości, imprez okolicznościowych i szkoleń.

Gustaw Pieszka w swojej strażackiej działalności pełnił również funkcje wiceprezesa Zarządu Gminnego w Goleszowie, jak również był członkiem Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP RP. Przez te wszystkie lata aktywnie działał w szeregach związku, przyczyniając się do jego rozwoju w naszym regionie. Za swoje zasługi był wielokrotnie nagradzany m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, najwyższym odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku (1996 r.), czy Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza (1998 r.).
 
Działalność Gustawa Pieszki nie sprowadzała się tylko do sfery przeciwpożarowej. Wiele lat poświęcił na działania, które poprawiły warunki życia mieszkańców miejscowości. Na początku lat 90-tych był społecznym inicjatorem i współorganizatorem dużych inwestycji przy udziale mieszkańców takich jak: budowa sieci gazyfikacyjnej i wodociągowej, budowa pawilonu handlowego oraz budowa sieci telefonicznej. Inwestycje wykonane przy udziale społecznym, którymi z ramienia społeczności Kozakowic kierował Gustaw Pieszka, były na ówczesne czasy bardzo nowoczesne i do dnia dzisiejszego służą mieszkańcom Kozakowic.
W latach 1994-1998 był radnym Gminy Goleszów. Do roku 2007 był członkiem Rady Sołeckiej w Kozakowicach. Większość swojego aktywnego życia poświęcił działaniom nastawionym na rozwój naszej gminy. Działając w strukturach strażackich stale zabiegał o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie