Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2010 - Józef Gawłowski

Sylwetka Józefa Gawłowskiego - laureata "Srebrnej Cieszynianki" za rok 2010:

Śp. Józef Gawłowski był długoletnim działaczem społecznym – przede wszystkim w dziedzinie oświaty, pożarnictwa i sportu. Przez  wiele lat pełnił funkcje prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” Goleszów oraz Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach.

W pracy zawodowej całe życie związany z oświatą. W latach 1959-64 – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Brennej Leśnicy, od 1964 do 1974 r. – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bażanowicach. Pomiędzy rokiem 1974 a 1982 – Inspektor Oświaty (gminny dyrektor szkół w Goleszowie). Natomiast w latach 1982-2000 – kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – Inspektor Oświaty w Cieszynie. Od roku 2000 na emeryturze. W roku 1965 pan Józef Gawłowski był jednym z inicjatorów rozbudowania budynku szkoły w Bażanowicach. Został sekretarzem Komitetu Rozbudowy Szkoły w tej miejscowości, któremu przewodniczył Władysław Cieślar.

Jako działacz pożarniczy pełnił m.in. następujące funkcje:

- prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach (1967-1978)
- wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Goleszowie (1977-1979)
- prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Goleszowie, członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Bielsku-Białej (1979-1984)
- prezes Zarządu OSP Bażanowice, wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP w Goleszowie (1982-2001)
- członek Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP w Cieszynie (2001-2005)
- Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach (od roku 2005)

 Warto podkreślić, iż między innymi za sprawą i dzięki dużemu uporowi pana Józefa Gawłowskiego, doprowadzono do wybudowania nowej strażnicy w Bażanowicach. Budowę tę rozpoczęto w roku 1971, a remizę oddano do użytku dwa lata później.

Oprócz społecznej działalności na niwie pożarniczej, Józef Gawłowski był również bardzo aktywnym działaczem sportowym. Między innymi pełnił funkcje prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia” Goleszów oraz przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu w Cieszynie. Kierując Zarządem Olimpii, wybudował i zmodernizował, wspólnie z członkami klubu, bazę sportową. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu, społecznie wybudowano 2 domki sportowe na boisku piłkarskim - z całym zapleczem dla sędziów oraz pomieszczeniami socjalnymi. Zmodernizowano również pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a także wybudowano boisko treningowe o wymiarach pozwalających na rozgrywanie oficjalnych meczów. Ponadto za sprawą pana Józefa Gawłowskiego przebudowano i wybudowano 5 skoczni narciarskich w Goleszowie. Są to tzw. skocznie terenowe (HS-9, HS-14 i HS-20) oraz igielitowe (HS-19, HS-29). Powstał także domek klubowy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie goleszowskich skoczni. Jako prezes Olimpii Goleszów, Józef Gawłowski był głównym organizatorem wielu międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. „Memoriału im. Leopolda Tajnera” oraz konkursu pod nazwą „Mikołaj w Goleszowie”. Należy dodać, iż w zawodach tych startują młodzi skoczkowie z klubów polskich, czeskich, słowackich, a nawet niemieckich. Od roku 1999 Józef Gawłowski ponadto pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, a w latach 2005-2009 był przewodniczącym Gminnej Rady Sportu w Goleszowie.

Radny powiatowy w latach 1999-2006. Przewodniczący Komisji Ładu Bezpieczeństwa i Dróg Publicznych oraz Komisji Rewizyjnej przy Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Przez trzy kadencje również członek Rady Społecznej przy ZZOZ w Cieszynie – współinicjator modernizacji bazy opieki zdrowotnej w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Wieloletni współpracownik redakcji „Panoramy Goleszowskiej” i „Kalendarza Goleszowskiego”. Autor bardzo wielu artykułów na temat dziejów Gminy Goleszów, ze szczególnym uwzględnieniem ukochanych przez siebie Bażanowic. Ponadto twórca wierszy, publikowanych m.in. na łamach wspomnianych wyżej „Panoramy” i „Kalendarza”.

 
Za swoją działalność na rzecz rozwoju oświaty, pożarnictwa i sportu, został uhonorowany m.in. następującymi odznaczeniami:
 
·         Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – leg. nr 289-89-35 z dnia 13.09.1989 r.
·         Złoty Krzyż Zasługi – leg. nr 1361-82-20 z dnia 15.09.1982 r.
·         Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, nadany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (2009 r.)
·         Złoty Znak Związku – leg nr 7982 z dnia 17.12.1998 r.
·         Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – leg. nr 2306-Z/84 z dnia 04.05.1984 r.
·         Odznaka „Za zasługi dla województwa bielskiego” – leg. nr 3570 z dnia 22.08.1979 r.
·         Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego – leg. nr 451 z września 2005 r.
·         Złota Odznaka za Zasługi dla Sportu – leg. nr Z-18/2003 z dnia 24.11.2003 r.
·         Medal Komisji Edukacji Narodowej – leg. nr 480099 z dnia 21.07.1987 r.
·         Złota Odznaka ZNP – leg. nr 043672 z dnia 18.06.1979 r.
·         Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa – leg. nr 13388/87 z dnia 06.09.1988 r.
·         Złota Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej – leg. nr 053/2005 z dnia 20.06.2005 r.
·         Złota Odznaka Honorowa LZS – leg. nr 1958/Z/03 z dnia 15.12.2003 r.
·         Zasłużony dla Polskiego Związku Narciarskiego – leg. nr 163 z dnia 24.10.2000 r.
 
Tekst i zdjęcie: Tomasz Jaszowski
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie