Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2009 - Jan Gajdacz

Jan Gajdacz

Uzasadnienie do wyboru laureta "Srebrnej Cieszynianki" z Uchwały Rady Gminy Goleszów (10 września 2009 roku):

Śp. Jan Gajdacz urodził się 26.11.1930 r. w Goleszowie. Po skończeniu szkoły i uzyskaniu zawodu kołodzieja pracował przez całe swoje życie zawodowe jako cieśla w Cementowni "Goleszów".
W 1975 roku, po wypadku w zakładzie pracy, w którym doznał uszkodzenia kręgosłupa, przeszedł na rentę inwalidzką. Na rencie, pomimo poważnego urazu i wynikających z niego dolegliwości, rozpoczął działalność społeczną w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie oraz w pszczelarstwie, które jest jego największą pasją.

Działalność w straży pożarnej i na rzecz lokalnej społeczności

Przez 12 lat, od 1977 do 1988 roku, pełnił obowiązki prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzięgielowie. Za działalność w straży pożarnej uhonorowany został Odznaką "Za Zasługi dla Pożarnictwa", nadaną mu przez Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. bielskiego oraz Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", nadanym mu 10 maja 1985 r. przez Prezydium Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarząd OSP w Dzięgielowie nadał mu tytuł Honorowego Prezesa tej jednostki.
Ponadto był inicjatorem i przewodniczącym komitetu budowy drogi na "Mołczyn".

Działalność w dziedzinie pszczelarstwa oraz propagowanie Dzięgielowa, Gminy Goleszów i Śląska Cieszyńskiego

Pan Jan Gajdacz zajmuje się pszczelarstwem od 1956 r. Zaczął od kilku uli, które początkowo stały w ogrodzie przy domu. W 1970 r. zaczął porządkować i zagospodarowywać zapuszczone wyrobisko po prywatnym kamieniołomie "Na Mołczynie" w Dzięgielowie. Każdego roku wykonywał 1 - 2 ule w kształcie domków góralskich oraz ratusza, kościoła, młyna wodnego i wiatraka. W ten sposób wybudował unikatowe na skalę europejską "Miasteczko Pszczele". W krótkim czasie zdobyło ono szeroki rozgłos i uznanie wśród zwiedzających pasiekę, którzy niejako przy okazji podziwiają ten piękny zakątek Dzięgielowa i naszą gminę. Rocznie pasiekę, która jest jedną z wizytówek naszej gminy, odwiedza kilkanaście do kilkudziesięciu wycieczek z całego kraju, a także zorganizowane i niezorganizowane grupy zagraniczne, poza Czechami i Słowakami, m.in. z Austrii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii.
Równolegle z praktycznym zajmowaniem się pszczelarstwem, pan Jan Gajdacz pełnił wiele funkcji z nim związanych. Od 1960 - 1968 r. był gospodarzem Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie, a w latach następnych członkiem Zarządu Koła. Od stycznia 1987 do stycznia 2000 r. był Prezesem Koła, następnie do stycznia 2003 r. Z-cą Prezesa, a później do stycznia 2006 r. członkiem Zarządu Koła.
W dowód uznania za całą działalność Walne Zgromadzenie Pszczelarzy nadało mu godność  Honorowego Prezesa Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie.
W okresie działania w Zarządzie Koła Pszczelarzy nawiązał, w  trudnych latach 80-tych ubiegłego stulecia, kontakty z pszczelarzami z byłej Czechosłowacji. Zaowocowały one podpisaniem umów o współpracy, szkoleniach, wzajemnej pomocy w leczeniu pszczół oraz wymianą doświadczeń w innych dziedzinach, pomiędzy pszczelarzami Kół z Dzięgielowa, Czeskiego Cieszyna, Cierlicka, Lubna (koło Frydka-Mistka) i Kisuckiego Nowego Miesta (w pobliżu Żyliny - obecnie Słowacja). Współpraca ta kontynuowana jest dotychczas.

Za działalność społeczną na rzecz pszczelarstwa, ochrony przyrody, popularyzowania piękna naszej goleszowskiej i cieszyńskiej ziemi został uhonorowany następującymi  wyróżnieniami, odznaczeniami i dyplomami:

1) na podstawie Uchwały Gminnej Rady Narodowej Nr XIX/72/87 z dnia 21 lipca 1987 r. został wpisany do Księgi Zasłużonych dla Gminy Goleszów,
2) w lipcu 2000 r. został odznaczony Złotym Medalem Polskiego Związku Pszczelarskiego (wcześniej był odznaczony medalem brązowym i srebrnym),
3) w listopadzie 2006 r. został odznaczony przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego  medalem im. księdza dra Jana Dzierżonia. Jest to najwyższe polskie odznaczenie pszczelarskie, cenione przez pszczelarzy na całym świecie,
4) w 2007 r. pasieka "Pszczele Miasteczko" pana Jana Gajdacza została zgłoszona, przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa, do konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" w kategorii Najpiękniejsza Zagroda i zdobyła w tym konkursie III miejsce,
5) wielokrotnie otrzymywał dyplomy oraz wyróżnienia za organizowanie stoisk i reprezentowanie Gminy Goleszów w konkursach "Nasze kulinarne dziedzictwo" i "Śląskie smaki"'
6) posiada wiele dyplomów i wyróżnień nadanych przez organizacje i stowarzyszenia zagraniczne.
Za całą działalność społeczną i stworzenie niepowtarzalnego "Miasteczka Pszczelego", przyznanie Lauru "Srebrnej Cieszynianki"  za 2009 r. panu Janowi Gajdaczowi jest ze wszech miar uzasadnione.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie