Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2007 - Lidia Lankocz

Lidia Lankocz

Uzasadnienie do wyboru lauretki "Srebrnej Cieszynianki" -  z wniosku z dnia 07.09.2007 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury Lidia Lankocz pracuje od 1981 r. Przez cały ten okres - czyli 26 lat -  była i jest nadal czynną animatorką życia kulturalnego w gminie. Organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, prowadzi zespoły i koła zainteresowań. W roku 1993 założyła i nadal prowadzi  Dziecięco-Młodzieżowy ZPiT "Goleszów", który obecnie liczy około 96 członków, a zajęcia prowadzone są w 4 grupach wiekowych. Jest jego kierownikiem artystycznym i choreografem. Sama pisze i opracowuje programy zespołowe oraz scenariusze widowisk scenicznych, mające nieocenioną wartość etnograficzną dla zachowania i kultywowania naszej tradycji ludowej. Zespół zdobywa pierwsze miejsca na przeglądach folklorystycznych oraz bierze udział w prestiżowych festiwalach folklorystycznych poza granicami kraju (Niemcy, Francja, Finlandia). Ma na swoim koncie nagrania radiowe i TV.
Poprzez jej działalność z zespołem i dzięki jej osobistemu zaangażowaniu, powstała w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, bogato wyposażona kostiumernia. W jej posiadaniu znajdują się kompletne stroje ludowe sześciu regionów Polski. Warto w tym miejscu podkreślić, że znaczną ich część wykonała pani Lidia osobiście. Jest bowiem ludowym twórcą i specjalizuje się w hafcie cieszyńskim na żywotku. Jej twórczość zaliczana jest do grupy ginacych zawodów, a jej nazwisko umieszczono na "Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego".
Dzięki pomysłowi i osobistemu zaangażowaniu pani Lidii przy opracowywaniu projektu, pozyskaniu funduszy i realizacji, w roku 2006 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie został przekształcony w Gminne Centrum Etnograficzno-Kulturalne, w ramach którego powstała Izba Oświęcimska, upamiętniająca funkcjonowanie podobozu Auschwitz-Birkenau w Goleszowie w okresie II wojny światowej. Honorowy patronat nad nowo powstałą Izbą objęło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Lidia Lankocz jest autorką i realizatorką większości gminnych imprez kulturalnych, które na stałe znalazły swoje miejsce w kalendarzu. Promuje nasze dziedzictwo kulturowe, dbając nie tylko o sferę materialną, ale i duchową. Dba o zachowanie naszej tożsamości regionalnej, edukując głównie dzieci i młodzież. Jest autorką i realizatorką Gminnego, a obecnie już Regionalnego Konkursu Gwarowego o "Złotóm Przeposke". Konkurs ten dzięki staraniom pani Lidii, zdobył uznanie nie tylko wśród odbiorców, ale w 2006 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, skąd przydzielono na jego realizację dodatkowe fundusze.
Pisze w gwarze, jej twórczość publikowana jest na łamach "Panoramy Goleszowskiej" i "Kalendarzy Goleszowskich". Wyróżniona na II Konkursie znajomości gwary na Śląsku Cieszyńskim "Roztomili ludeczkowie" - Skoczów 1999 roku.

Lidia Lankocz jest osobą, która umiłowala swój region, jego tradycje i kulturę.
Angażuje się w realizację wciąż nowych i wartościowych pomysłów, dotyczacych dbałości o zachowanie naszych najważniejszych wartości kulturowych. Jest autorką i realizatorką wielu znaczących i nobilitujacych inicjatyw społecznych, mających na celu zachowanie, ochronę i propagowanie rodzimej kultury tradycyjnej. Dba o zachowanie naszego dziedzictwa. Pozyskuje i chroni wytwory naszej kultury materialnej i duchowej - głównie dotyczy to stroju ludowego, tradycji i zwyczajów. Tworzy warunki i dba o zachowanie przekazu i ciągłości poczucia naszej tożsamości regionalnej. Zwiększa rolę kultury w procesie edukacji i adaptacji społecznej gminy. Otacza opieką rodzimych twórcow amatorów, tworzy warunki do rozwijania i doskonalenia aktywności twórczej, jest znawcą kultury ludowej naszego regionu i dzięki niej zaakceptowane zostaje nasze miejsce, poprzez pamięć i wiarę w tradycje naszych przodków.
Uhonorowana odznaką "Zasłużony dla Województwa Bielskiego" - 1998 r. oraz odznaką "Zasłużny Działacz Kultury" - 2004 r.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie