Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2006 - Stanisław Staszko

Stanisław Staszko

Pan Stanisław Staszko przez ponad  60 lat był animatorem życia społecznego, sportowego i kulturalnego Goleszowa. Współzałożyciel Związkowego Klubu Sportowego „Budowlani” Goleszów oraz Zespołu Regionalnego działającego przy byłej Cementowni „Goleszów”. Przez kilkanaście lat współtworzył „Panoramę Goleszowską” i „Kalendarz Goleszowski”, opisując w nich z wielką pasją dawne dzieje Goleszowa, jednocześnie kultywując tradycje i zwyczaje związane z Ziemią Goleszowską. Aktywnie włączał się również w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, którego jest członkiem.

Praktycznie całe swoje życie zawodowe związał z Cementownią ,,Goleszów". Po zakończeniu II wojny światowej, aż do lutego 1946 roku., był pierwszym zaopatrzeniowcem w Urzędzie Gminy w Goleszowie (była to praca całkowicie społeczna). W lutym 1946 r. został zatrudniony w Cementowni ,,Goleszów", również na stanowisku zaopatrzeniowca. Już wtedy społecznie udzielał się w Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM "TUR"), w której tworzone były podwaliny pod późniejszy klub sportowy w Goleszowie. We wrześniu 1948 r. był jednym z założycieli Związkowego Klubu Sportowego ,,Budowlani", który w połowie lat pięćdziesiątych przemianowano na ,,Olimpię". W tym klubie Stanisław Staszko pracował społecznie aż do roku 1990, pełniąc różne obowiązki: gospodarza obiektu, sekretarza, a przez dwa lata prezesa.
Stanisław Staszko był także kierownikiem i współzałożycielem (wraz z Edwardem Gruszczykiem) sekcji siatkówki Olimpii Goleszów. Warto podkreślić, że przez wiele lat siatkarze Olimpii rozsławiali Goleszów dzięki swej dobrej grze. W roku 1982 wywalczyli, jako pierwszy w Polsce wiejski klub, awans do II ligi państwowej. Odnosili także wiele sukcesów w Ogólnopolskich Mistrzostwach Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych.
Pan Stanisław Staszko był również kierownikiem sekcji szachowej, grajacej w II lidze państwowej. Należy zaznaczyć, iż Stanisław Staszko będąc działaczem Olimpii, był jednocześnie pracownikiem Rady Zakładowej Cementowni ,,Goleszów", która była zakładem patronackim goleszowskiej Olimpii. Aktywnie włączał się w działalność pozostałych sekcji goleszowskiego klubu: tzn. narciarskiej, lekkoatletycznej i piłki nożnej. Posiadał m.in. licencję sędziowską Polskiego Związku Narciarskiego.
W dziedzinie kultury pan Stanisław Staszko bardzo aktywnie uczestniczył w pracach założycielskich Zespoły Regionalnego Cementowni ,,Goleszów", którego inicjatorem był Jan Wałaski. Zespół ten działał do roku 1984, osiągając wiele sukcesów w różnego rodzaju krajowych przeglądach zespołów regionalnych. Ponadto Stanisław Staszko grał główne role w działającym przy Świetlicy Cementowni ,,Goleszów", amatorskim zespole teatralnym oraz organizował różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (np. w święta państwowe).
Po przejściu na emeryturę, Stanisław Staszko zajął się zbieraniem różnego rodzaju materiałów dotyczących przeszłości Goleszowa oraz samej Cementowni ,,Goleszów".
Od samego początku wydania ,,Panoramy Goleszowskiej" (1991 r.) praktycznie co miesiąc publikował artykuły na temat dawnych dziejów Goleszowa. Jego obszerne i bardzo wyczerpujące artykuły znajdują się również w kolejnych wydaniach ,,Kalendarza Goleszowskiego". W lokalnej społeczności Stanisław Staszko uchodzi za prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Goleszowa.


Pan Stanisław Staszko za swoją działalność społeczną otrzymał m.in. następujące odznaczenia:
- Złoty (1972 r.), Sebrny (1964 r.) oraz Brązowy (1955 r.) Krzyż Zasługi nadane Uchwałami Rady Państwa,
- Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (1972 r.),
- Złota Odznaka ,,Zasłużony Działacz Federacji Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Pracowników Budownictwa" (1988 r.),
- Brązowa Odznaka ,,Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (1972 r.),
- Złota Odznaka za Zasługi w Pracy Związkowej i Zawodowej nadana Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego (1974 r.),
- Dyplom Uznania i Odznaka XXX-lecia za Zasługi w Krzewieniu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na terenie Województwa Katowickiego (1975 r.),
- Nagroda Wojewódzka za Wybitne Osiągnięcia w Upowszechnianiu Sportu (1984 r.)

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie