Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2004 - Irena Klimczak

Irena Klimczak

Uzasadnienie wyboru laureatki "Srebrnej Cieszynianki" z załącznika do uchwały nr XXII/211/04 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 28 września 2004 roku:

Panią Irenę Klimczak od najmłodszych lat pasjonował folklor. W wieku 16 lat założyła pierwszą grupę taneczno-śpiewaczą, a w roku 1965 została założycielką Zespołu Regionalnego "Czantoria", który wyłączywszy roczną przerwę, działa do chwili obecnej. Pani Irena jest jego nie tylko założycielem, ale także kierownikiem organizacyjnym, artystycznym, choreografem, instruktorem śpiewu i tańca, scenarzystą, kostiumerem i zarazem wspaniałym ludowym artystą. Jest nieocenioną skarbnicą folkloru i tradycji Ziemi Goleszowskiej. Jej dbałość o autentyczność i regionalną tożsamość, a także profesjonalizm w opracowywaniu zespołowych programów są wyróżnikiem cechujacym osoby o ogromnej wrażliwości i szacunku do kultury naszych przodków, a pielęgnowanie i propagowanie jej wśród młodego pokolenia jest świadectwem umiłowania rodzimej ziemi, jej bogactwa kulturowego i tradycji. Zespół Regionalny "Czantoria" pod kierownictwem Pani Ireny, otrzymał wiele nagród i wyróżnień na festiwalach, przeglądach i konkursach. Co roku bierze udział  w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Posiadach Gawędziarskich, Godach Żywieckich, Wojewódzkich Przeglądach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych "Złoty Kłos" oraz wielu innych prestiżowych imprezach folklorystycznych. Zespół w swej bogatej działalności dał ponad 900 koncertów w kraju i za granicą.Jego autentyczne programy zostały udokumentowane przez TV Katowice.
Pani Irena Klimczak jest wieloletnią animatorką życia kulturalno-artystycznego społeczności gminy. Od kilkudziesięciu lat prowadzi samodzielnie Zespół Regionalny "Czantoria", działający przy Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana - zarówno na polu artystycznym, jak również za całokształt swojej pracy kulturalno-wychowawczej, a zwłaszcza za pielęgnowanie i propagowanie autentyczności dóbr dziedzictwa kulturowego regionu Śląska Cieszyńskiego oraz przekazywanie i wpajanie jego bogatych wartości następnym pokoleniom.
Panie Irena jest pasjonatem, miłośnikiem i cenionym znawcą folkloru śpiewno-tanecznego, zwyczajowo-obrzędowego przy szerokim uwzględnieniu znajomości dialektu śląskiego, a zwłaszcza gwary regionu cieszyńskiego. Jej zamiłowania i pasja przejawiające się w jej pracy z zespołem oraz w działaniu na rzecz pozyskiwania i ochrony dóbr kulturalnych, sprawia że niejednokrotnie Pani Irena staje się godnym naśladowania społecznikiem oddanym bez reszty temu, co robi.
Pani Irena Klimczak za całokształt pracy artystycznej otrzymała:
- Srebrny Krzyż Zasługi w 1999 r.
- Honorową Odznakę Ministra Kultury i Sztuki - Zasłużony Działacz Kultury w 2000 r.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie