Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2003 - Adam Krzywoń

Adam Krzywoń

Uzasadnienie wyboru laureata "Srebrnej Cieszynianki" za rok 2003 - z Załącznika do uchwały nr X/98/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 30 września 2003 r.

Pan Adam Krzywoń – z zawodu technik budowlany, obecnie rencista, od szeregu lat działa bardzo aktywnie na rzecz ochrony środowiska, a zwłaszcza w zakresie rozwoju ogrodnictwa i propagowania zdrowego trybu życia. Zainteresowania oraz głębokie przekonanie o konieczności ratowania środowiska naturalnego od zanieczyszczeń było motywem wstąpienia Pana Adama Krzywonia do Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie, którego jest od 20 lat aktywnym członkiem, a ponad 10 lat pełnił funkcję prezesa tegoż Towarzystwa.
Adam Krzywoń był jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, w którym do dnia dzisiejszego kieruje sekcją ekologiczno-ogrodniczą.
Organizowane przez niego pokazy kompostowania odpadów biologicznych, wystawy, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki do szkółek ogrodniczych i ogrodów cieszą się wielkim zainteresowaniem - nie tylko wśród członków w/w towarzystwa, ale również całej rzeszy sympatyków. Prowadzi również bibliotekę specjalistyczną Towarzystwa Ogrodniczego w Cieszynie oraz kroniki i albumy z wycieczek organizowanych przez oba Towarzystwa.
Pan Adam Krzywoń posiada wspaniały dar przekonywania o walorach ekologicznej produkcji warzyw. Swoją wiedzę przekazuje również na łamach „Panoramy Goleszowskiej”, gdzie od 2000 roku przekazuje czytelnikom swoje „Dobre rady” dotyczące ogrodnictwa.
Szacunek, zaufanie oraz głęboka wdzięczność za szeroką wiedzę i wielkie zaangażowanie w sprawy obu towarzystw trwa do dzisiaj, nie tylko wśród ich członków, ale również mieszkańców Goleszowa i Cieszyna. W 2000 roku zainicjował i zorganizował po raz pierwszy w Gminie Goleszów konkurs „Gmina Goleszów w kwiatach i zieleni”, który już na stałe wpisał się w życie mieszkańców i z roku na rok zyskuje coraz więcej uczestników, a dzięki niemu nasze ogrody i domy są coraz piękniejsze. Podobny konkurs od wielu lat organizuje Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa w Cieszynie.
Jego hobby i pasja to sztuka bonsai. Wyhodowane przez niego okazy tworzą wspaniałą kolekcję prezentowana przy wielu okazjach i uroczystościach gminnych.
Działalność Pana Adama Krzywonia nie ogranicza się tylko do sfery ogrodnictwa i ekologii.
Był radnym Gminnej Rady Narodowej w latach 1984 – 1990 oraz Rady Gminy w Goleszowie w latach 1998 – 2002 r. Problemy lokalnej społeczności są mu dobrze znane, a on sam stara się pomóc wielu osobom.
Posiada następujące odznaczenia:
- Medal 40-lecia Polski Ludowej – 1984 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi – 1986 r.
- Za Zasługi dla Województwa Bielskiego – 1988 r.
Pasjonat przyrody, społecznik, człowiek skromny i wielkiego serca, w pełni zasługuje na uhonorowanie go laurem "Srebrnej Cieszynianki" za działalność na rzecz środowiska naturalnego.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie