Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2002 - Teresa Waszut

Teresa Waszut

Uzasadnienie wyboru laureatki "Srebrnej Cieszynianki" -  z załącznika nr 1 do Uchwały nr XLIII/367/02 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 24 września 2002 r.

Pani Teresa Waszut w 1956 roku ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne w Cieszynie. Po rocznym stażu pracy w  Ciechanowicach, na stałe podjęła pracę w cisownickiej szkole podstawowej, gdzie uczyła języka polskiego. W 1964 roku ukończyła Studium Nauczycielskie Filologii Polskiej. Następnie w 1979 roku ukończyła Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Katowicach w zakresie nauczania początkowego. W ramach zajęć pozalekcyjnych pracowała z dziećmi i młodzieżą, przygotowując je do udziału w konkursach poetyckich i recytatorskich, w których podopieczni zdobywali laury na szczeblu gminy i powiatu. Od 1992 r. związała się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie, w którym pracowała w Świetlicy Gminnej. Zainicjowała różne formy działalności kulturalnej: kółko literackie, Klub Propozycji, warsztaty plastyczne, kółko przyrodniczo-krajoznawcze. Przez te lata działalność kulturalna w Świetlicy wzbogacana była o nowe formy, na szczególne uznanie zasługują wystawy, a zwłaszcza wystawa starodruków, starej fotografii, pamiętników oraz wystawa „Wnętrze cisownickiej chałupy”, która m.in. zaowocowała powstaniem Izby Regionalnej „U Brzezinów”.

Teresa Waszut jest autorką wielu utworów poetyckich publikowanych m.in. w biuletynach, czy nauczycielskich arkuszach poetyckich. Jej wiersze ukazały się w tomiku „Ojcowski dom” oraz w zbiorowym wydawnictwie poetyckim.
Swoją poezję prezentuje na wieczorkach autorskich, w muzeach, w szkołach podstawowych i średnich, w domach opieki społecznej, dla niewidomych. Na zaproszenie prezentowała swoją twórczość poetycką w Dusznikach Zdroju, Kudowie i Olsztynie. Jej zamiłowania literackie zaowocowały twórczością poetycką w umysłach i sercach podopiecznych, którzy zostali laureatami konkursów od szczebla gminnego po ogólnopolski.

Założycielka i przewodnicząca cisownickiego Klubu Propozycji, który funkcjonuje od kilkunastu lat i gromadzi raz w miesiącu sympatyków spotkań z ciekawymi ludźmi.
Teresa Waszut od lat utrzymuje kontakt z polskimi działaczami kulturalnymi zza Olzy – spotkania te sprzyjają wzbogacaniu informacji o regionie, dokumentowaniu wiedzy o ludziach, którzy wpisali się w chlubną historię małych ojczyzn.
Ponadto była inicjatorką i organizatorką warsztatów plastycznych „Cisownickie plastusie” prowadzonych przez znawcę sztuki Józefa Golca.

Teresa Waszut jest także:

- członkie chóru "Gloria"  Parafii Rzymskokatolickiej w Goleszowie,
- członkiem Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
- członkiem Klubu Literackiego „Nadolzie”,
- członkiem sekcji Nauczycieli Literatów przy Oddziale ZNP w Cieszynie,
- członkiem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy,
- członkiem Zespołu Śpiewaczego „Beskuryje”.

Teresa Waszut posiada następujące odznaki i odznaczenia:

- 1979 r. – Złoty Krzyż Zasługi,
- 1987 r. – Odznaka za Zasługi dla województwa bielskiego,
- 1989 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- 1996 r. – Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych,
- 1997 r. – Zasłużony Działacz Kultury,
- 2000 r. – Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Działalność Pani Teresy Waszut na rzecz dobra gminy i jej mieszkańców, zwłaszcza w dziedzinie kultury zasługuje na wyróżnienie „Srebrną Cieszynianką 2002”.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie