Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

2000 - Paweł Stanieczek

Paweł Stanieczek

Uzasadnienie do wyboru laureata "Srebrnej Cieszynianki" - Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Gminy nr 51/III/2000 z dnia 09.10.2000 r.:

Pan Paweł Stanieczek, po ukończeniu w 1952 r. Liceum Pedagogicznego w Cieszynie, rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie. W latach 1954-56 odbył zasadniczą służbę wojskową . W czasie jej trwania prowadził radiowęzeł w jednostce wojskowej, a także objął redakcję tygodnika „Echo poligonu”. Po odbyciu służby, rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, równocześnie pracując w Szkole Podstawowej w Goleszowie. Po ukończeniu studiów w 1962 roku, podjął pracę jako nauczyciel-polonista w Technikum Zawodowym w Bielsku-Białej. W latach 1965 – 1985 był Dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej. W tym czasie mury szkoły opuściło około 2000 absolwentów, a także powstał nowy budynek tej placówki oświatowej.

W roku 1985 przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował jako nauczyciel-polonista, najpierw w Szkole Podstawowej w Bażanowicach, a następnie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, aż do 1994 r. W czerwcu 1994 r. został redaktorem naczelnym miesięcznika samorządowego „Panorama Goleszowska”, który prowadził aż do roku 2002. Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie, a także członkiem spoza Rady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. W roku 1998 został wybrany radnym Powiatu Cieszyńskiego. Był również jednym z inicjatorów współpracy z gminą Reisekirchen, co zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Goleszów w 1997 r.

Pan Paweł Stanieczek, nauczyciel z powołania, historyk i fotografik z zamiłowania, członek chórów „Cantus” i „Mieszanego”, działających przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie. Jest osobą powszechnie znaną i szanowaną w Gminie Goleszów. Od szeregu lat na setkach zdjęć utrwala życie gminy i jej mieszkańców. Szczególnie interesuje go historia naszej „Małej Ojczyzny”.
„Panorama Goleszowska” redagowana pod kierownictwem Pana Pawła Stanieczka zyskała uznanie czytelników i wysokie oceny również w kręgach prasowych za swój styl i wartości literackie. Liczne artykuły w „Panoramie Goleszowskiej” opisujące życie gminy, jej historię i codzienne problemy jej mieszkańców, wzbogacone pięknymi zdjęciami spowodowały, że miesięcznik ten jest dzisiaj powszechnie ceniony nie tylko przez goleszowian, ale także poza granicami gminy. Zapał i energia całej redakcji „Panoramy” stworzyły nową więź miedzy lokalną społecznością i władzami gminy, a informacje o życiu gminy docierają do jej mieszkańców. Pan Paweł Stanieczek jest również autorem dwóch folderów o gminie. Jest inicjatorem i jednym z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, które powstało na początku 2000 roku i wybrało go na pierwszego prezesa.

W uznaniu zasług przyznano Panu Pawłowi Stanieczkowi wiele odznaczeń, m.in.:

- Srebrny Krzyż Zasługi – 1972 r.
- Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.
- odznaczenia resortowe – Srebrną i Złotą Odznakę „Zasłużony w Rozwoju Energetyki”

Działalność Pana Pawła Stanieczka na rzecz dobra gminy i jej mieszkańców jest godna naśladowania i wyróżnienia „Srebrną Cieszynianką 2000”.

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie