Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

1999 - Jan Śliwka

Jan Śliwka

Uzasadnienie wyboru laureata "Srebrnej Cieszynianki" - Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Gminy nr 47/III/00 z dnia 13.09.1999 r.:

Pan Jan Śliwka w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1975 r. podjął jako lekarz pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goleszowie.
Niezależnie od tej pracy jest zatrudniony w ZOZ w Cieszynie, gdzie przez 6 lat był Kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej. Od 20 lat pełni funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii, a przeszło 15 lat jest Kierownikiem Działu Opieki Podstawowej.
Jest typowym przykładem lekarza - społecznika, bowiem niezależnie od obowiązków lekarza znajduje m.in. czas na prowadzenie społecznie od 1983 roku do dziś punktu aptecznego leków i darów zagranicznych przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie, który odwiedzają ostatnio nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także potrzebujacy pomocy z najdalszych zakątków Polski.
Jest człowiekim wrażliwym na ludzkie cierpienie, zawsze gotowy do udzielenia pomocy każdemu i w każdej chwili.
To prawdziwy lekarz nie tylko z wykształcenia, ale także z powołania.
Charakteryzuje się trafnymi diagnozami i dużą skutecznością leczenia, jest znanym i cenionym lekarzem przez społeczeństwo gminy, o wysokim autorytecie zawodowym i moralnym.
Jako społecznik był w latach 1988-1990 radnym WRN w Bielsku-Białej i członkiem komisji zdrowia i opieki społecznej.
W roku 1990 i 1994 wybrany został radnym Rady Gminy w Goleszowie, a Rada powierzyła mu funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Funkcje te pełnil wzorowo przez 2 kadencje.
Jest współzałożycielem Towarzystwa Wędkarskiego "TON" w Goleszowie, które gospodaruje na wydzierżawionym od gminy pięknym akwenie o powierzchni lustra wody 3,04 ha.
Do 1991 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej TW "TON". Od 1991 do 1995 roku pełnił funkcje jej przewodniczacego. Następnie przez 2 lata był wiceprezesem Towarzystwa, a do 1997 r. do dziś pełni funkcję prezesa.
Od tego czasu notuje się gwałtowny i intensywny rozwój Towarzystwa, a jego działalność weszła w nową fazę. Zmienił się wygląd samego akwenu i jego zaplecze.
Wyremontowano świetlicę i wybudowana została od podstaw nowa wiata dla publiczności. Zbiornik został ponownie zarybiony, Stworzono warunki do organizowania corocznych imprez masowych dla mieszkańców oraz gminnych zawodów wędkarskich. Zadania jakie stawia sobie Towarzystwo na najbliższe lata są coraz bardziej ambitne.

W uznaniu zasług przyznano Janowi Śliwce wiele odznaczeń, m.in.:

- Brązowy Krzyż Zasługi - 1979 r.
- Srebrny Krzyż Zasługi - 1985 r.

Działalność Pana Jana Śliwki na rzecz dobra gminy i jej mieszkańców jest godna naśladowania i wyróżnienia "Srebrną Cieszynianką 1999".

Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie