Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 
AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Gminy Goleszów

XVIII Sesja Rady Gminy Goleszów – podsumowania i kolejne działania

2020-06-29

Porządek czerwcowej sesji Rady Gminy Goleszów był bardzo rozbudowany. Na początku obrad Wójt Gminy, Sylwia Cieślar szczegółowo przedstawiła działania, które podejmowała w okresie pomiędzy sesjami. Mimo panujących ograniczeń katalog zrealizowanych spraw okazał się nader szeroki. O swoich działaniach poinformował również przewodniczący Rady Gminy Goleszów, Karol Lipowczan.

 

W trakcie sesji radni rozpatrzyli sprawozdania z realizacji kilku gminnych programów: wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania w tych obszarach koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Jedną z ważniejszych spraw, którą zajęła się Rada Gminy, było rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Goleszów za 2019 rok. Jest to dokument, który od ubiegłego roku włodarze gmin zobowiązani są przedstawić Radzie Gminy do końca maja. Wójt Gminy Sylwia Cieślar w ustawowym terminie dostarczyła radnym taki raport. Jest to ponad stustronicowe opracowanie, w którym przedstawiono stan realizacji gminnej polityki w 2019 roku. Zawiera ono zarówno analizy ilościowe, jak i jakościowe. Zaprezentowano w nim główne kierunki rozwoju gminy, najważniejsze zrealizowane i przygotowywane inwestycje, a także inne podejmowane działania. W oparciu o przedstawiony materiał i jego przegląd radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wyrażeniu wotum zaufania wobec Wójta Gminy.

 

Kolejną ważną sprawą, stanowiącą element podsumowywania działalności Gminy Goleszów w 2019 roku, było przyjęcie uchwał odnoszących się do stanu finansów na koniec 2019 roku. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że sytuacja finansowa Gminy Goleszów na koniec ubiegłego roku kształtowała się bardzo dobrze, przede wszystkim zaś charakteryzowała ją wysoka stabilność. Dochody budżetu gminy zostały w 2019 roku zrealizowane na poziomie 58 878 095,36 zł, zaś wydatki wyniosły 56 594 578,24 zł. Oznacza to nadwyżkę w wysokości 2 283 517,12 zł. Jednocześnie w 2019 roku mocno zredukowane zostało zadłużenie gminy. Dzięki ponadplanowej spłacie rat kredytów i pożyczek (razem 4 001 129,95 zł) na koniec 2019 roku zadłużenie gminy kształtowało się na poziomie 2 315 434,34 zł, a więc niespełna 4% dochodów wykonanych w 2019 roku. W obliczu przedstawionych danych Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 

Następnie radni również jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Goleszów. Za tą decyzją przemawiały: pozytywna ocena wykonania budżetu oraz opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Po podjęciu tej uchwały Wójt Sylwia Cieślar podziękowała Radzie Gminy za pozytywną ocenę kierunku działań realizowanych przez gminę w minionym roku. Jednocześnie podkreśliła duże znaczenie współpracy organów gminy rady gminy i wójta w osiąganiu zamierzonych rezultatów. 

 

Wśród wielu innych spraw będących przedmiotem obrad Rady Gminy Goleszów w czerwcu br. na uwagę zasługuje podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Goleszowskiego Bonu Żłobkowego” (obszerniejsze infromacje na jego temat przedstawimy wkrótce na łamach Panoramy Goleszowskiej oraz na stronie internetowej). Oprócz tego sfinalizowano także trwające od 2015 roku prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Leszna Górna. Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie było długo oczekiwane przez mieszkańców, którzy do tej pory napotykali problemy w realizacji swoich zamierzeń i planów.

 

W trakcie ostatniej sesji Rada Gminy podjęła aż dziewiętnaście uchwał. Poza wyżej wspomnianymi sprawami dotyczyły one m.in.: zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej, zagadnień polityki oświatowej oraz polityki społecznej czy zagadnień związanych z infrastrukturą drogową. Radni przyjęli także plany prac komisji na drugie półrocze 2020 roku.


Sesja Rady Gminy Goleszów
Sesja Rady Gminy Goleszów
  

Dodał Krystian Grzybek
 

Pozostałe aktualności:

 • Oszuści podający się za strażaków, fot. Electronics z Pixabay

  Uwaga na oszustów podających się…

  22.09
  2020
  W związku z sygnałami docierającymi od mieszkańców, chcemy przestrzec Państwa przed działaniami oszustów, którzy podają się za...
 • ul. Pod Goruszką przed remontem

  Rusza remont ul. Pod Goruszką…

  21.09
  2020
  We wtorek, 22 września w Goleszowie planowane jest rozpoczęcie remontu kolejnej drogi gminnej. Tym razem roboty drogowe prowadzone będą na ul....
 • Baner

  Planowane wyłączenia energii elektrycznej

  18.09
  2020
  Zgodnie z informacją przesłaną przez spółkę TAURON Dystrybucja, informujemy, że w dniach 22 i 23 września 2020 r., planowane są wyłączenia...

Wszystkie aktualności

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2020/09/2 2020/09/5
galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT