Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku - działania na rzecz wspierania rodziny

 Wójt Gminy Goleszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2014 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza.

 Szczegółowe informacje w zarządzeniu nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Goleszów z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów  z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny - w tym piecza zastępcza. Treść zarządzenia w załączeniu


Dodał
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT