Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży

Wójt Gminy Goleszów 

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 29 kwietnia 2022 r. umieszczone będą na okres 21 dni wykazy nieruchomości:

  1. przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących:
  1. przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej działkę nr 1028/1 o pow. 0,0223 ha, obr. Dzięgielów - https://goleszow.bip.net.pl/?a=16596
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie