Czcionka:
Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i sprzedaży

Wójt Gminy Goleszów

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goleszów i stronach internetowych urzędu www.goleszow.plwww.goleszow.bip.net.pl w dniu 25 października 2022 r. umieszczone będą na okres 21 dni wykazy nieruchomości:

  • Przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącą część działki nr 965/26 o pow. 32,40 m², obr. Cisownica, na cele garażowe i dojazdu do garażu, na okres do 3 lat – https://goleszow.bip.net.pl/?a=17074
  • przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej działki:  2317/4 o pow. 0,0360 ha i n2323/9 o pow. 0,0484 ha, obr. Goleszów - https://goleszow.bip.net.pl/?a=17075
 
Przejdź do serwisu Facebook - strona zostanie otwarta w nowej karcie