Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 
AKTUALNOŚCI

Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej

Ubiegłoroczne Cieszynianki wręczone

2021-09-17

17 września w cieszyńskim teatrze odbyła się uroczystość wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej przyznanych w 2020 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w ubiegłym roku nie mogły być one wręczone osobiście – wydarzenie odbyło się wtedy w formie on-line.

 

Piątkowe wydarzenie tradycyjnie rozpoczęlo się od odsłuchania hymnu Gaude Mater Polonia. W ramach części artystycznej zebrani mogli wysłuchać koncertu zespołu Lunatyp. Następnie przedstawiciele władz samorządowych wręczyli statuetki wyróżnionym osobom. Gminę Goleszów reprezentowała wójt Sylwia Cieślar i przewodniczący rady Karol Lipowczan.

 

Przypomnijmy, że decyzją Rady Gminy Goleszów Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymała siostra Lidia Gottschalk, a Honorową Złotą Cieszyniankę przyznawaną przez członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej otrzymał mieszkaniec gminy Goleszów – Paweł Stanieczek. Dodatkowo Laurem Srebrnej Cieszynianki nagrodzoną przez władze Powiatu Cieszyńskiego została Alina Rakowska – mieszkanka gminy Goleszów, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

- Serdecznie gratuluję siostrze Lidii Gottschalk, Pawłowi Stanieczkowi oraz Alinie Rakowskiej przyznanych nagród. Są one rezultatem ich życiowych postaw oraz działalności wykonywanej na rzecz lokalnej społeczności – mówi Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Goleszów.

 

Poniżej przypominamy sylwetki laureatów reprezentujących gminę Goleszów.

LIDIA GOTTSCHALK

Siostra Lidia Gottschalk (Sieglinde Gottschalk) – urodziła się 18 maja 1939 roku w Stawkach pod Węgorzewem na Mazurach. Swoje młode lata spędziła na rodzinnej wsi matki w Markucie (powiat ostródzki). Wychowywana w duchu chrześcijańskim i postawie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, w wieku 18 lat, odpowiedziała na wezwanie „Rok służby dla Pana", które ukazało się w jednym z numerów „Strażnicy Ewangelickiej". W 1957 r. rozpoczęła służbę w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Pracowała wtedy w Domu Sióstr oraz w Domu Opieki na Szczukówce. Dzięki ukończeniu kursu pielęgniarskiego w 1959 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, gdzie dalej zdobywała doświadczenie medyczne i podnosiła swoje kwalifikacje. Powołanie pielęgniarskie realizowała w szpitalu do 1975 roku. Od kwietnia 1975 roku do końca 1981 roku pracowała jako siostra zborowa w Parafii Ewangelickiej w Cieszynie.

15 listopada 1959 r. została „czepkowana" na siostrę próbną i otrzymała diakonackie imię Lidia. Realizując w poświeceniu swoją służbę 29 grudnia 1980 r. została wybrana przez Radę Sióstr na siostrę przełożoną Diakonatu. Włożyła wiele wysiłku w kontynuację działań "ruchu przebudzeniowego" w Kościele na Śląsku Cieszyńskim. Został on zainicjowany przez ks. Karola Kulisza na przełomie lat 1904/1905, a w latach dwudziestych XX. wieku przyczynił się do powstania Polskiego Diakonatu Ewangelickiego. Siostry miłosierdzia zwane diakonisami, od początku służyły w Szpitalu Śląskim i w żłobku w Cieszynie, w sanatorium w Bystrej, w Domu Opieki „Betezda" w Ligotce Kameralnej, w domu dziecka w Ustroniu oraz w wielu parafiach na Górnym Śląsku. Aktualnie Ewangelicki Diakonat Żeński „Eben-Ezer" jest ostatnim diakonatem w naszym kraju.

W czasie pełnienia przez siostrę Lidię funkcji siostry przełożonej otwarto Dom Opieki „Emaus" w Dzięgielowie oraz wyremontowano Dom Macierzysty Sióstr. Laureatka aktywnie uczestniczyła w komisjach budowy, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury, na bazie której obecnie funkcjonują instytucje pomagające ludziom starszym i potrzebującym. Dodatkowo w 1994 r. w wyniku częściowej rewindykacji upaństwowionego niegdyś majątku Diakonat odzyskał prawa własności do dawnego Domu Dziecka. Budynek ten wymagał kapitalnego remontu. Siostra Lidia i inne siostry były zaangażowane w prace renowacyjne. Efektem zakrojonych na szeroką skalę działań było powstanie Domu Seniora „Emaus 2" dostosowanego do potrzeb osób starszych, wymagających pomocy i wsparcia. We wrześniu 2009 roku, po 28 latach „kierowania" dzięgielowskim Diakonatem, siostra Lidia przekazała urząd siostry przełożonej siostrze Ewie Cieślar.

Z niegasnącym zapałem nadal uczestniczy w życiu Kościoła i Diakonatu. Jest także aktywnym członkiem lokalnej społeczności Dzięgielowa, gdzie swoim optymizmem, dobrem, mądrością życiową oraz nieustającą radością życia wspiera wszelkie akcje i działania na rzecz małej ojczyzny. Siostra Lidia aktywnie współpracuje z samorządem gminnym oraz radą sołecką. Nadal prężnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników Dzięgielowa, a także współpracuje przy organizacji Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. W 2005 roku wyróżniono ją odznaczeniem ECCE HOMO za nieustanne proklamowanie dobra słowem i czynem oraz łączenie pomocy medycznej z duchową. W uznaniu jej działalność, trzynaście lat później, otrzymała także Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego"

 

 

PAWEŁ STANIECZEK

Paweł Stanieczek urodził się w 1933 roku. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Cieszynie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Iskrzyczynie. W latach 1954-56 odbył zasadniczą służbę wojskową, w trakcie której prowadził radiowęzeł w jednostce wojskowej, a także objął redakcję tygodnika „Echo Poligonu". Po odbyciu służby rozpoczął studia zaoczne na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, równocześnie pracując w Szkole Podstawowej w Goleszowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel polonista w Technikum Zawodowym w Bielsku-Białej. W latach 1965-1985 był dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Bielsku-Białej. W 1985 roku przeszedł na emeryturę, nadal jednak kontynuował pracę jako polonista w Szkole Podstawowej w Bażanowicach oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Po zakończeniu pracy nauczyciela objął funkcję redaktora naczelnego „Panoramy Goleszowskiej", którą pełnił do 2002 roku. Od wielu lat swoje umiejętności pisarskie ujawnia także na łamach Kalendarza Goleszowskiego.

W ramach swojej aktywności społecznej pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie, członka Rady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także radnego Powiatu Cieszyńskiego oraz radnego Gminy Goleszów. Paweł Stanieczek był także jednym z inicjatorów współpracy z niemiecką gminą Reiskirchen, co zaowocowało podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Goleszów w 1997 r. Uczestniczył także w założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej, którego członkowie wybrali go następnie prezesem. Paweł Stanieczek związany jest także z działalnością chórów „Cantus" oraz „Mieszanego", działających przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie.

Od wielu lat, jako niezwykle aktywny społecznik w swym działaniach przyczynia się do promowania wiedzy o historii Śląska Cieszyńskiego, uwieczniając na swoich fotografiach zarówno walory okolicznych miejscowości, jak również portretując ich mieszkańców. Od 2006 do 2019 roku pełnił funkcję kustosza Izby Oświęcimskiej w Goleszowie, która do dziś mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Wydarzenia związane z działalnością filii obozu zagłady w Oświęcimiu udokumentował także w książkach „Arbeitslager Golleschau – dzieje podobozu" oraz „Dopisani do Listy Schindlera".

Za swoje działania został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1972 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.) oraz Srebrną Cieszynianką (2000 r.). W uznaniu działań na rzecz upamiętnienia ofiar Holocaustu, a zwłaszcza za utworzenie i prowadzenie Izby Pamięci Oświęcimskiej w Goleszowie otrzymał Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz Dyrekcji Muzeum Oświęcimskiego. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego w dziedzinie kultury im. ks. Leopolda Jana Szersznika. W 2020 r. został nominowany, na wniosek Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, przez Radę Gminy Goleszów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

 

ALINA RAKOWSKA

Mieszkanka Dzięgielowa, z wykształcenia prawnik, od prawie 20 lat kieruje założoną w 1873 roku, a więc najstarszą na Śląsku polską instytucją finansową, czyli Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie. W dziejach Śląska Cieszyńskiego powstanie polskiej spółdzielni miało doniosłe znaczenie i było ukoronowaniem wieloletnich starań podejmowanych przez grono niestrudzonych działaczy, zarówno miejscowych, jak i z pozostałych części ziem polskich. Pani Alina Rakowska w swoich działaniach kontynuuje myśl, która przyświecała założycielom, aby umożliwić lokalnym przedsiębiorcom i rolnikom dostęp do tanich źródeł finansowania i stworzyć dogodne, bezpieczne możliwości gromadzenia kapitału i rozwoju przedsiębiorstw. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości była jedną z inicjatorek zorganizowania konferencji przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego poświęconej roli organizacji społecznych, gospodarczych w odzyskaniu niepodległości, przypomniała rolę Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek oraz Związku Spółek Rolniczych w finansowaniu polskiej sprawy na Ziemi Cieszyńskiej. Wszak to właśnie te instytucje, tworzące współczesny Bank Spółdzielczy w Cieszynie, finansowały działania Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, a dr Jan Michejda – adwokat, burmistrz Cieszyna był również patronem działalności spółdzielczej.


Rozwijając spółdzielczość bankową w Cieszynie Pani Alina Rakowska przyczynia się także do rozwoju sektora gospodarczego powiatu cieszyńskiego, wspiera działania lokalnych organizacji i przedsiębiorstw. Wiele cennych inwestycji na terenie powiatu cieszyńskiego było kredytowanych właśnie przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie. Pani Alina Rakowska popularyzuje hasło „Spółdzielnie budują lepszy świat”, które było hasłem roku 2012, w którym to Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, podczas swego Zgromadzenia Ogólnego w Manchesterze, postanowił proklamować drugą dekadę XXI wieku kończącą się w 2020 r. Światową Dekadą Spółdzielczą. W czasach kryzysu warto przypominać, że spółdzielczy model przedsiębiorstwa jest bardziej przyjazny dla ludzi i działa stabilizująco na gospodarki wielu małych ojczyzn. Pod jej kierownictwem Bank Spółdzielczy w Cieszynie od wielu lat zasila szereg imprez kulturalnych i sportowych, takich jak Noc Muzeów czy Koncert Noworoczny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Kilkukrotnie podczas cieszyńskiej Nocy Muzealnej można było odwiedzić siedzibę Banku, przy ul. Kochanowskiego 4 oraz obejrzeć niezwykle cenne historyczne dokumenty, dotyczące tej największej, polskiej instytucji finansowej w monarchii austriackiej do czasu podziału Księstwa Cieszyńskiego w roku 1920.


Pani Alina Rakowska interesuje się problematyką społeczną i gospodarczą. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach Rady Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego – jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zasiada także w Radzie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Uczestniczy w strukturach daleko wykraczających poza powiat cieszyński – jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS z siedzibą w Warszawie, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla zrzeszonych banków spółdzielczych.


Pani Alina Rakowska:
- otrzymała nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie kultury – za wieloletnie wspieranie przez Bank działań w tym obszarze,
- została wyróżniona przez Sejmik Województwa Śląskiego srebrną odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego,
- została wyróżniona przez Bank Polskiej Spółdzielczości szmaragdowym odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”,
- otrzymała od Prezesa Narodowego Banku Polskiego odznakę honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.


Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
Wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej
  

Dodał Krystian Grzybek
 

Pozostałe aktualności:

Wszystkie aktualności

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Gminne centrum informacji Gminny ośrodek pomocy społecznej Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT