Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 
AKTUALNOŚCI

oznakowanie

Obowiązek oznakowania nieruchomości

2016-03-29

Informuje się mieszkańców gminy Goleszów, iż zgodnie z art.47b ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z nazwą ulicy i numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę umieszcza się również na ogrodzeniu. Winni nie wykonania powyższego obowiązku zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) podlegają karze grzywny w wysokości 250 zł lub karze nagany.

Informuje się także, że na stronach internetowych www.goleszow.pl i www.goleszow.cieszyn.pl/goleszow umieszczona została mapa adresowa Gminy Goleszów umożliwiająca wyszukiwanie dowolnego adresu ze wskazaniem na mapie. Głównym tłem do mapy adresowej są: Open Street Map, Google Maps, mapa ewidencyjna (działki i budynki) oraz ortofotomapa.

 

Referat Planowania Zagospodarowania Przestrzennego

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów


oznakowanie
oznakowanie
  

Dodał
 

Pozostałe aktualności:

Wszystkie aktualności

Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT