Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 
AKTUALNOŚCI

Baner artykułu

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 +

2015-10-05

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (I)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
• pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe, którymi objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu,
• staże,
• szkolenia grupowe,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
• staże,
• refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Projekt trwa do 31 grudnia 2015 r. Dofinansowanie projektu z UE: 1 830 900,00 złOsoby bezrobotne zainteresowane udziałem w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta - dla Gminy Goleszów tel. 338514991 wew. 134, 136
 


Baner artykułu
Baner artykułu
  

Dodał Tomasz Lenkiewicz
 

Pozostałe aktualności:

Wszystkie aktualności

Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT