Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

 

Zarządzenie i szczegółowe informacje https://goleszow.bip.net.pl/


Dodał Tomasz Lenkiewicz
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT