Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - dystrybucja żywności

Wójt Gminy Goleszów ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Goleszów na rok 2017 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - dystrybucja żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Goleszów w ramach Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

OGŁOSZENIE


Dodał Krystian Grzybek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT