Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Konsultacje społeczne dotyczące rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów dotyczącym przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Goleszów:
1) w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
2) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Szczegółowe zarządzenie znajduje się TUTAJ


Dodał Tomasz Lenkiewicz
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT