Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

Informacja o osiągniętrych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2014 rok

INFORMACJA O OSIĄGNIETYCH POZIOMACH RECYKLINGU ORAZ OGRANICZERNIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZA 2014  ROK

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.  1399  z późn.zm.) informujemy, że w roku 2014 Gmina Goleszów osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  - 61,5 %,
- poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %,
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  0 %.

W/w poziomy recyklingu oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania obliczono na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów:
- rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 645),
- rozporządzenie ministra środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów ( Dz.U. z 2012 r. poz. 676)
W roku 2014 wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnięte.

Odebrane z nieruchomości położonych w Gminie Goleszów w roku 2014 zmieszane  odpady komunalne zagospodarowywano na instalacjach:
1)    mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Szybowej 44, 44-194 Knurów, własności PPHU ”KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,
2)    mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej przy ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój, własności COFINCO POLAND Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice,
3)    sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych przy ul. Przemysłowej 12, 43-440 Goleszów własności  Zakładu Oczyszczania Miasta „TROS-EKO”  Sp. z o.o. ul. Bażantów 17,43-450 Ustroń.
Odebrane z nieruchomości położonych w Gminie Goleszów w roku 2014 odpady zielone kierowano do zagospodarowywano na kompostowni odpadów komunalnych przy ul. Rycerskiej 101, 44-251 Rybnik, własności „BEST-EKO”  Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 44-240  Żory.
 


Dodał Tomasz Lenkiewicz
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

2023/04/1 2023/04/2 2023/04/3 2023/04/12 2023/04/15 2023/04/16 2023/04/18 2023/04/21 2023/04/25
galeriagaleria zdjęć
Panorama Goleszowska Opady i Jakość powietrza Senior+ Pomagamy mieszkańcom Pomoc dla Ukrainy Szczepienia COVID-19 Zapisz się do newslettera sms Zapisz się do newslettera email Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów
Odpady komunalne
Łowiectwo
Elektorniczna skrzynka podawcza
Jak załatwić sprawę w urzędzie
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego
Gminny ośrodek kultury Centrum usług społecznych Cmentarze komunalne Gminna biblioteka publiczna Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT