Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

"Goleszów i Wędrynia - kierunek: turysta"/ "Goleszów a Vendryně - směr: turista"

Gmina Goleszów wraz gminą Wędrynia otrzymały dofinansowanie na realizację projektu transgranicznego "Goleszów i Wędrynia - kierunek: turysta"/ "Goleszów a Vendryně - směr: turista".

 

Wspólny, transgraniczny projekt partnerskich gmin Goleszowa i Wędryni ma na celu stworzenie wspólnej oferty turystycznej oraz stworzenie warunków do rozwijania tejże współpracy. Projekt ukierunkowany jest na turystów i ma na celu zwiększenie odwiedzalności polsko-czeskiego pogranicza poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego obu gmin i odpowiednią ich prezentację wykorzystując w tym celu narzędzia i miejsca do udostępniania wspólnej transgranicznej oferty turystycznej.

 

Celem projektu jest także zwiększenie znaczenia obu gmin w stale rozwijającej się branży turystycznej, w tym także zwiększenie rozpoznawalności na mapie Śląska Cieszyńskiego, wspólna promocja i rozszerzenie wspólnych działań o wspólne działania mające na celu rozwój transgranicznego potencjału.

 

Wspólny mechanizm obejmujący stworzenie wspólnej, transgranicznej, polsko-czeskiej oferty turystycznej oraz określenie korzystnych warunków do jej dalszego rozwijania ma na celu ukierunkowanie partnerów projektu na wspólne działania w zakresie turystyki wykorzystującej potencjał przyrodniczy i kulturowy obu gmin.

 

Wartość projektu to 56.470,00 euro.

 

Projekt "Goleszów i Wędrynia - kierunek: turysta"/ "Goleszów a Vendryně - směr: turista" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002752.

 

 

 


Dodał ifranek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT