Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

„FAScynująca Świetlica”

Fundacja Fascynujący Świat Dziecka w partnerstwie z Gminą Goleszów realizuje projekt pn.: „FAScynująca Świetlica”Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzącą zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (20) oraz rodzice przeżywający trudności  wychowawcze(12) z terenu Gminy Goleszów.
Dzieci otrzymują wsparcie, tj. mają zapewnioną opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z kompetencji kluczowych, działania animacyjne oraz wyżywienie.
Rodzice otrzymują wsparcie w postaci mediacji rodzinnych, terapii,  pomocy psychologa, poradnictwa specjalistycznego, grupy wsparcia i konsultacji prawnych.
Świetlica będzie czynna 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach popołudniowych.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.


Całkowita wartość projektu: 366 750,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 341 077,50 zł
Okres realizacji projektu: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: https://fasfundacja.pl

Plakat

 

Plakat
Plakat

Dodał Krystian Grzybek
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

galeriagaleria zdjęć
panorama Ostrzeżenia meteorologiczne Senior+ Zapisz się do newslettera Zapisz się do newslettera Goleszów E-mapa
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Goleszów - strona otworzy sie na nowej karcie
Gospodarka odpadami
Elektorniczna skrzynka podawcza -strona otworzy sie na nowej karcie
Jak załatwić sprawę w urzedzie - Zostanie otwarta nowa karta z przekierowanie na biuletyn informacji publiczne
Konsultacje społeczne
Akty Prawa Miejskiego - strona zostanie otwarta na nowej karcie
panorama panorama Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - strona otworzy się w nowej karcie panorama panorama Oświata w Gmienie Goleszów
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT